Styrgruppen

Följande personer sitter i styrguppen med uppgiften att samordna arbetet och driva på frågor i nätverket. Målet är att styrgruppen ska vara brett inkluderande och innehålla medlemmar från så många bibliotekstyper (akademiska-, folk-, region- och specialbibliotek) som möjligt. Styrgruppen väljs på årsbasis och består 2017-2018 av följande personer:

  • Anders Jensen-Urstad från Världsbiblioteket.
  • Andreas Hedström Mace från Stockholms universitetsbibliotek.
  • Helena Sandström från Hylte bibliotek.
  • Jessica Andersson från Alingsås bibliotek.
  • Linda Göth från Katrineholms bibliotek. (Avgår till vårträffen 2018)
  • Ola Andersson från Luleå universitetsbibliotek.
  • Viktor Sarge från Kultur i Halland – Regionbibliotek. (Avgår till vårträffen 2018)