Tillgänglighet i Koha! Vad har skett sista tiden? (16 min + 17 bilder)

Inom Kohagemenskapen pågår arbete att leva upp till tillgänglighetskrav. Här är en rapport av Örjan Hellström från presentation vid Svenska Kohanätverkets användarmöte i Karlskrona 29-31 mars 2022.

Örjan Hellström uppdaterade oss om nuläget för tillgänglighetsdirektivet. Direktivet kom 2016 och omfattar offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Det viktigaste kravet är att en webbsida ska fungera med de hjälpmedel som användaren själv väljer att använda. Man behöver alltså inte själv bygga in dessa funktioner i sin webbplats.

För att få en komplett bild över vad som gäller, bör man ta del av:

  • DOS – lagen om tillgänglighet inom digital offentlig service
  • Förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Föreskrifter från myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Lagen omfattar extern och intern webb, mobila applikationer samt om det är möjligt tjänster från tredje part. Det finns en del undantag för t ex interna administrativa system som används av ett begränsat antal personal. Oklart om Kohas personalgränssnitt räknas hit.

Offentliga myndigheter är skyldiga att göra en genomgång av sin webbplats och resultatet ska redovisas i en tillgänglighetsredogörelse som sedan publiceras på aktuell webbplats. DIGG har tillsynsansvar och granskar olika typer av organisationers webbplatser både automatiskt och manuellt.

Hur står det då till med Koha? Örjan har gjort några tester med olika verktyg, bland annat en självskattning som gav ett helt ok resultat samt ett automatiskt verktyg som visade på en del saker som borde åtgärdas. Att utvärdera enligt DIGGs manual tar lång tid och det har helt enkelt inte hunnits med. För den som vill undersöka vidare så finns det redan ett antal ärenden i bugzilla som rör tillgänglighet.

Ett av de vanligaste felen generellt sett, är att om det dyker upp texter på andra språk så är det inte uppkodat. Tex ett engelskspråkigt citat på en i övrigt svensk webplats. Dock osäkert om detta är en problem med Koha.

Ett annat vanligt problem är hur omslagsbilder ska tolkas om det inte finns en alternativ text.  Använder man en extern leverantör för omslagsbilder och dessa saknar alt text, är det ogörbart att på egen hand lägga till dessa.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Orjan-Hellstrom-Webbtillganglighet.pdf