2018 Luleå – Cecilia Alfredsson och Emma Ternrud – Koha på Göteborg UB