Deltagande i KohaCon 2018

Ett led i det pågående projektet Kompetensutveckling kring Koha är att stärka samverkan både nationellt och internationellt. Mot denna bakgrund erbjuder projektet ekonomiskt stöd 2018 för deltagande i KohaCon, den årliga internationella Kohakonferensen.

KohaCon 2018

Konferensen, som växlar mellan olika världsdelar, äger i år rum i Portland, Oregon, USA måndag 10 september till onsdag 12 september. Därefter följer en social aktivitet, “cultural day”, 13 september och en hackfest 14-16 september.

Ekonomiskt stöd

Själva konferensen är kostnadsfri, projektet ersätter resa och fyra nätters boende (vilket motsvarar deltagandet i konferensen, den som vill stanna ytterligare dagar och vara med på “cultural day” och hackfesten gör det på egen bekostnad). Den maximala ersättningen för resa och boende per ansökan är 15 000 SEK. Sökande ska vara anställd vid ett bibliotek i Sverige som använder eller beslutat sig för att använda Koha, i undantagsfall kan ersättning utgå till deltagare från bibliotek som utvärderar Koha.

Ansökan och utbetalning

  1. Ansökan om ekonomiskt stöd skickas till orjan.hellstrom@kulturivast.se senast den 20 april 2018. Ansökan ska omfatta kontaktuppgifter samt en kort motivering om varför den sökande vill åka på konferensen.
  2. Beslut om ersättning fattas av styrgruppen för svenska Kohanätverket, som eftersträvar en rättvis fördelning mellan olika bibliotekstyper. Projektet har möjlighet att bevilja ett begränsat antal ansökningar.
  3. Om ersättning beviljas anmäler deltagaren sig till konferensen och bokar själv resor och boende (anmälan och all konferensinformation: http://kohacon2018.bywatersolutions.com/information.html).
  4. Ersättning utgår i efterhand när reserapport skickats in till Svenska Kohanätverket. Kopia på reseräkning där kostnader för resa och boende framgår skickas till Örjan Hellström, Kultur i Väst, 405 44 Göteborg. Ersättning av traktamente sker av sändande bibliotek.