Deltagande i KohaCon 2019

Ett led i det pågående projektet Kompetensutveckling kring Koha är att stärka samverkan både nationellt och internationellt. Mot denna bakgrund erbjuder projektet ekonomiskt stöd 2019 för deltagande i KohaCon, den årliga internationella Kohakonferensen.

KohaCon 2019

Konferensen, som växlar mellan olika världsdelar, äger i vår rum i Dublin, Irland, måndag 20 maj till onsdag 22 maj. Därefter följer en renodlad workshopdag den 23 maj och en avslutande social aktivitet, “cultural day”, 24 maj.

Ekonomiskt stöd

Själva konferensen är kostnadsfri, projektet ersätter resa och fyra nätters boende (vilket motsvarar deltagandet i konferensen, den som vill stanna ytterligare dagar och vara med på kompletterande workshops och “cultural day” gör det på egen bekostnad). Den maximala ersättningen för resa och boende per ansökan är 10 000 SEK. Sökande ska vara anställd vid ett bibliotek i Sverige som använder eller beslutat sig för att använda Koha, i undantagsfall kan ersättning utgå till deltagare från bibliotek som utvärderar Koha.

Ett villkor för ekonomiskt stöd är att deltagaren är sprider kunskaper och erfarenheter från konferensen vidare inom det svenska Kohanätverket, förutom reserapport t.ex. i form av en presentation eller open space-medverkan på det svenska användarmötet hösten 2019.

Ansökan och utbetalning

  1. Ansökan om ekonomiskt stöd skickas till orjan.hellstrom@kulturivast.se senast den 8 februari 2019. Ansökan ska omfatta kontaktuppgifter samt en kort motivering om varför den sökande vill åka på konferensen.
  2. Beslut om ersättning fattas av styrgruppen för svenska Kohanätverket, som eftersträvar en rättvis fördelning mellan olika bibliotekstyper. Projektet har möjlighet att bevilja ett begränsat antal ansökningar.
  3. Om ersättning beviljas anmäler deltagaren sig till konferensen och bokar själv resor och boende (anmälan och all konferensinformation: https://www.interleaf.ie/kohacon19/).
  4. Ersättning utgår i efterhand när reserapport skickats in till Svenska Kohanätverket. Kopia på reseräkning där kostnader för resa och boende framgår skickas till Örjan Hellström, Kultur i Väst, 405 44 Göteborg. Ersättning av traktamente sker av sändande bibliotek.