Översättning

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dokumentation rörande översättning. Det här är en sammanfattning av diskussioner och dokument från kanalen #u-translate på Slack [1].


Introduktion till översättning av Koha

Basen för översättning av Koha och dess manual är webbplatsen translate.koha-community.org [2]. Om du skapar ett konto [3] där kan du delta i översättningsarbetet direkt på denna webbplats. Klicka dig sedan fram till det språk och den version av Koha du vill översätta - t.ex. svenska/16.11. Väl där kommer du se en översikt som visar hur översatt denna version respektive enskilda delar är. Notera:

- "Expand details" högt på översiktssidan visar länkar till delar av hela översättningen som har specifika problem som t.ex. länkar som inte matchar originaltexten, felaktig syntax, problem med citattecken osv.

- Man kan också översätta offline d.v.s. i filer lokalt på sin egen dator. Den metoden användes i början när det bara fanns en översättare för svenska, men är mindre lämplig nu när vi är flera som riskerar att göra dubbelarbete eller skriva över varandras översättningar. OBS! Om du ändå använder filer: se till att hålla ordning på sådant som unix/windows linefeeds, teckenkodning osv. Laddar man upp en fil med fel försvinner hela filens texter och man får ta kontakt med Translation manager för att få hjälp.

- Översättningen är uppdelad i filer enligt följande:

 • sv-SE-marc-MARC21.po - Detta är som namnet antyder texter relaterade till användningen av MARC21 (som är det MARC-format vi normalt använder i Sverige)
 • sv-SE-marc-NORMARC.po - Texter som används för att stödja den norska MARC-dialekten NORMARC. Dessa behöver egentligen inte översättas.
 • sv-SE-marc-UNIMARC.po - Texter som relaterar till användningen av UNIMARC.
 • sv-SE-opac-bootstrap.po - Detta är Opacens texter. Använder man en publik katalog kan det vara lämpligt att hålla denna fullt översatt. Bootstrap refererar bara till vad det tekniska ramverket heter som sköter layouten - tidigare har det funnits andra varianter.
 • sv-SE-pref.po - Systemparametrarna. Dessa texter ses främst av systembibliotekarien. Filen är översatt så det är främst ändringar och nya funktioner som tillkommer. Men notera gärna tokigheter i översättningen och justera dem här. OBS! Särskilda regler gäller för formateringen av översättningen. Det är bara själva texten som skall översättas - syntaxen i början skall uteslutas ur översättningen. Se dokumentation på den engelska wikin [4]
 • sv-SE-staff-help.po - Inne i systemet finns i övre högra hörnet en länk till hjälptexter om olika delar av systemet. Det är här dessa texter översätts.
 • sv-SE-staff-prog.po - Här finns alla texterna för personaldelen av Koha. Termen prog refererar till den tekniska lösningen för layouten (man diskuterar att påbörja ett byte till bootstrap även för personaldelen och då kan en fil sv-SE-staff-bootstrap.po möjligen tillkomma).


Några råd till nya översättare

 • Var inte blyg för att hoppa över sådant som du inte förstår. Med tiden blir det lättare att förstå vad som skall översättas och inte.
 • Var noga med att behålla formatering likadant som i originaltexten. Detta gäller antal mellanslag (och deras placering - även i slutet av texten), citationstecken, kommatecken (så långt det är möjligt) osv. Särskilt viktigt är %s som är en platshållare för annan data ("Welcome, %s to your account" översätts "Välkommen, %s till ditt konto" och blir kanske "Välkommen, Viktor till ditt konto" i själva Koha). Det är viktigt att behålla alla %s exakt som de står.
 • Du kan översätta när som helst på året, men ungefär en vecka innan varje version av Koha släpps inträder vad som kallas "string freeze". Under den tiden förbjuds programmerarna att ändra några texter i Koha just för att vi översättare skall ha en chans att polera texterna utan att de ändras. Allra mest användbart är detta för redan översatta språk - som svenska - som enbart behöver göra justeringar och ta hand om de texter som hör till nya eller ändrade texter i den kommande versionen.
 • Det finns kortkommandon för många saker i översättningswebben. Använd dem för att snabba upp arbetsflödet när du gör repetitiva sysslor som att t.ex. granska många småändringar i texter. Håll muspekaren över de knappar i gränssnittet du använder ofta för att se en popup med kortkommandot.
 • Har du översatt en text men känner att den behöver ytterligare slipning markerar du kryssrutan "Needs work".
 • Du kan växla mellan läget "Submit" som skriver ändringar direkt och "Suggest" som markerar din översättning som ett förslag som någon behörig senare måste granska.
 • Funktionen "Copy into translation" är guld värd för t.ex. textsträngar som inte behöver översättas alls eller i de många fall där det finns komplex syntax. Att kopiera in originaltexten och bara justera själva texterna sparar mycket arbete med att få saker som "%s%s %s, %s %s, %s%s" att bli rätt.
 • Saknar du knappar som nämns kan det vara så att ditt konto i Pootle (den programvara som driver översättningswebben) saknar behörigheter. Ta i så fall kontakt med den som är Translation manager i nuvarande release team (sök t.ex. på engelska wikin).
 • Till vänster om den text du översätter just nu finns ofta information som kan vara svår att avkoda i början men som också kan ge ledtrådar om var och hur texten du översätts används. Det kan handla om sökvägar till filer som visar var i gränssnittet texten hör hemma eller ren programkod som visar vilka variabler som ersätter alla %s i texten. Ju mer van du blir desto mer hjälp kommer denna information vara.
 • Kontaktpersoner: Det är Translation manager för aktuellt release team man vänder sig till vid problem med servern, trasiga översättningsfiler, kontotrassel osv. Vem som är translation manager bör man själv kontrollera, men Bernardo Gonzales Kriegel har förtjänstfullt varit det för så många versioner av Koha att hans namn är det troligaste. I Sverige har Viktor Sarge och Ola Andersson förhöjda behörigheter för att kunna t.ex. godkänna förslag.
 • Terminologi diskuteras löpande på Slack-kanalen, hör av dig om du är osäker på något. När det gäller återkommande termer har vi påbörjat ett delat Google-dokument att samlas kring. Detta hittas som "Pinned item" på Slack-kanalen.
 • Det finns en internationell e-postlista för översättare. Där kan man både ställa frågor och hålla koll på när string freeze inträder, nya filer kommer upp osv.

Översätt lokalt med jQuery

Översättarens ordlista över Kohatermer engelska - svenska

Listan över föredragna termer är framtagen i arbetsgruppen för översättning. Har du synpunkter eller förslag på andra termer? Lämna dem gärna på översättningskanalen på Slack.

= föredragen term

= använd inte


A

available
tillgänglig

B

bibliographic record count
antal bibliografiska poster
biblionumber
biblionummer
postnummer

C

cancel
avbryt
ta bort

Term som används varierar beroende på sammanhang

cart
minneslista
vagn
cash register
kassaregister
circulation
cirkulation
collection code
avdelning
copyright date
utgivningsår

D

desk
informationsdisk

G

gone no address
ogiltig adress

F

fines
avgift/avgifter
övertidsavgift
böter

H

holdings
bestånd
holds

reservationer

hold(s) filled
infångad reservation
reserverat exemplar tillgängligt
home library
hembibliotek

I

in transit
under transport
item
exemplar
item record
exemplarpost
itemtype
exemplartyp
interlibrary loan request
fjärrlånebeställning
fjärrlån

L

lost
förkommen

N

non-public note
intern anmärkning

O

order
beställ
overdue
försenad

P

patron
låntagare
pick up
hämta
pick-up location
avhämtningsbibliotek
plugin
insticksprogram
priority
köplats
publication place
förlagsort
publisher
förlag
publisher location
förlagsort

R

record
post
renew
låna om
renewal
omlån
restricted
spärrad
resume
återuppta
routing list
mottagarlista

S

shelving location
placering
Sub field (MARC)
delfält
suppress/suppressed
dölj/dolda
suspend
pausa
system preference
systeminställning
systempreferens

Begrepp och uttryck

Fill hold