Anonymisera lånehistorik

Från Svenska kohanätverkets wiki
Version från den 8 juli 2017 kl. 17.10 av Andersju (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kohas standardbeteende är att spara enskilda låntagares lånehistorik för evigt. Det är mindre bra: sådana uppgifter är sekretessbelagda i Sverige och svensk praxis är att ta bort information om lånet så fort återlämning sker.

Ta bort lånehistorik automatiskt vid återlämning

Om du vill att lånehistorik som standard ska tas bort automatiskt (svensk praxis) vid återlämning, men med möjlighet för låntagare att aktivera lånehistorik (opt-in!), med anonymiserad lånestatistik:

  1. Skapa en ny, vanlig låntagare. Förslagsvis med efternamnet "Anonym". Alla återlämnade lån kommer att vid körning av anonymiseringsverktyget registreras på denna användare. Notera användarens låntagarnummer!
  2. Gå till Mer -> Globala systeminställningar -> OPAC och scrolla ner till Integritet. I fältet för AnonymousPatron, ange låntagarnumret från steg 1. Se till att OPACPrivacy och opacreadinghistory är satta till "Tillåt". Tips: av integritetsskäl är det också bra att sätta EnableOpacSearchHistory till "Behåll inte".
  3. Gå till Mer -> Administration -> Låntagarkategorier. Klicka på den låntagarkategori du vill modifiera. Vid "Standardsekretess" längst ner, välj "Aldrig".*

Alla återlämnade böcker -- förutom de för personer som aktivt valt att ha kvar sin lånehistorik -- kommer nu att registreras på den anonyma användaren, så det är fortfarande möjligt att se statistik över utlånade böcker.

* Notera att detta inte ändrar sekretessinställningen för befintliga användare! Har du inte tidigare gett låntagare möjligheten att ställa in sekretess och nu vill ändra sekretessnivån för alla samtidigt kan det lösas genom att ändra kolumnen privacy i tabellen borrowers i databasen. Med vanlig disclaimer om att det här borde funka bra men kan ta kål på din katt och dylikt (Kohas inbyggda verktyg för satsmodifiering av låntagare tycks tyvärr vara för begränsat). Följande sätter i Koha 17.05 sekretessnivån till 2, dvs "aldrig" (lånehistorik sparas ej), för alla låntagare förutom den anonyma användaren -- ersätt 99 med det låntagarnummer din anonyma användare fick:

UPDATE borrowers SET privacy = 2 WHERE borrowernumber != 99;

Ta bort all gammal lånehistorik enligt givet intervall

För att ta bort alla återlämnade lån som är äldre än ett visst antal dagar, oavsett om du har automatiserad borttagning vid återlämning eller ej:

  1. Skapa en ny anonym låntagare och ställ in AnonymousPatron enligt steg 1 och 2 ovan.
  2. Gå till Mer -> Verktyg. Under Låntagare och cirkulation, klicka på Satsvis radering/anonymisering av låntagare.
  3. Bocka för rutan "Bekräfta att du vill anonymisera lånehistorik för låntagare", välj datum och klicka på Nästa.
  4. Du kommer nu till en sida som berättar hur många låntagare Koha kommer att radera lånehistoriken för. Klicka på Avsluta för att faktiskt genomföra anonymiseringen.

Koha har ett skript som kan schemaläggas som ett cron-jobb för att automatiskt anonymisera lån (säg, en gång om dagen): misc/cronjobs/batch_anonymise.pl. (Sökvägen i Debian-paketet för Koha 17.05 är /usr/share/koha/bin/cronjobs/batch_anonymise.pl). För att t.ex. anonymisera alla lån äldre än en dag kör du helt enkelt:

batch_anonymise.pl --days 1

Kohas Debian-paket ger automatiskt Koha-systemanvändaren (<instansnamn>-koha) en crontab-fil som definierar de sökvägar skriptet behöver. För att schemalägga anonymiseringen, kör crontab -e -u foobar-koha (som root; ersätt foobar-koha med faktiska användarnamnet; grep koha /etc/passwd om du glömt). Lägg till följande längst ner:

0 3 * * * $KOHA_CRON_PATH/batch_anonymise.pl --days 1 > /dev/null 2>&1

Ovanstående kör anonymiseringsskriptet klockan 03:00 varje dag. Du kan första testa manuellt:

# su foobar-koha $ PERL5LIB=/usr/share/koha/lib KOHA_CONF=/etc/koha/sites/koha/koha-conf.xml /usr/share/koha/bin/cronjobs/batch_anonymise.pl --days 1 --verbose