Skillnad mellan versioner av "Dokumentation"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (Fetstilade titlarna)
m
Rad 11: Rad 11:
 
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha som lokalt cirkulationssystem?''' [http://www.sub.su.se/media/1110917/Koha-projektrapport-A4-final.pdf] [2017-01-19]
 
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha som lokalt cirkulationssystem?''' [http://www.sub.su.se/media/1110917/Koha-projektrapport-A4-final.pdf] [2017-01-19]
  
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll''' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/23092/Koha-projektrapport.pdf] [2017-01-19]
+
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll''' [http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/Slutrapport2015/Koha_Libris%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20och%20st%C3%B6rre%20kontroll_dec%202015.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Avslutade%20projekt/Blev%20Koha%20b%C3%A4ttre,%20billigare%20och%20en%20fri%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20svenska%20bibliotek_dec2015.pdf]
  
 
Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) '''Från Libra till Koha. Migrering och test''' [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Koha+migreringsprojekt/1d8563d9-0b51-48e0-84aa-0680e5ac10c8?version=1.0] [2017-01-19]
 
Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) '''Från Libra till Koha. Migrering och test''' [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Koha+migreringsprojekt/1d8563d9-0b51-48e0-84aa-0680e5ac10c8?version=1.0] [2017-01-19]

Versionen från 19 januari 2017 kl. 12.26

Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag.

Rapporter

Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek. [1] [2017-01-19]

Andersson, Ola (2016) Införandet av Koha vid LTU. [2] [2017-01-19]

Carlsson, Tobias (2015) Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie [3] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha som lokalt cirkulationssystem? [4] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll [5] [2017-01-19]

Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [6]

Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) Från Libra till Koha. Migrering och test [7] [2017-01-19]

Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB [8] [2017-01-19]

Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB [9] [2017-01-19]

Andréason, Krister (2015) Koha i Mölndal? [10] [2017-01-19]

Ratcovich, Anna-Karin (2015) Jobbskuggning i Conneticut. [11] [Trasig länk 2017-01-19]

Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport. [12] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.

Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket [13] [2017-01-19]

Universitetsbiblioteket (2013) Front 2014 - en projektrapport [14] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.

Hannfors, Henrik (2012) Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve [15] [2017-01-19]

Gornitzki, Carl (2011) KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport. [16] [2017-01-19]

Sarge, Viktor (2009) Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken. [17] [2017-01-19]