Skillnad mellan versioner av "Dokumentation"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till: navigering, sök
m
Rad 3: Rad 3:
 
== Rapporter ==
 
== Rapporter ==
  
Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) '''Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek.''' [http://su.se/polopoly_fs/1.309062.1480066542!/menu/standard/file/ProjektrapportKohaPaSUB.pdf] [2017-01-19]
+
'''2016'''
  
 
Andersson, Ola (2016) '''Införandet av Koha vid LTU.''' [https://mypages.lib.ltu.se/KohaRapport.pdf] [2017-01-19]
 
Andersson, Ola (2016) '''Införandet av Koha vid LTU.''' [https://mypages.lib.ltu.se/KohaRapport.pdf] [2017-01-19]
Rad 9: Rad 9:
 
Carlsson, Tobias (2015) '''Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie''' [http://plus.rjl.se/info_files/infosida43584/Koha_forstudierapport.pdf] [2017-01-19]
 
Carlsson, Tobias (2015) '''Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie''' [http://plus.rjl.se/info_files/infosida43584/Koha_forstudierapport.pdf] [2017-01-19]
  
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha som lokalt cirkulationssystem?''' [http://www.sub.su.se/media/1110917/Koha-projektrapport-A4-final.pdf] [2017-01-19]
+
Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) '''Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek.''' [http://su.se/polopoly_fs/1.309062.1480066542!/menu/standard/file/ProjektrapportKohaPaSUB.pdf] [2017-01-19]
  
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll''' [http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/Slutrapport2015/Koha_Libris%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20och%20st%C3%B6rre%20kontroll_dec%202015.pdf] [2017-01-19]
+
'''2015'''
 +
Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) '''Från Libra till Koha. Migrering och test''' [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Koha+migreringsprojekt/1d8563d9-0b51-48e0-84aa-0680e5ac10c8?version=1.0] [2017-01-19]
  
Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Avslutade%20projekt/Blev%20Koha%20b%C3%A4ttre,%20billigare%20och%20en%20fri%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20svenska%20bibliotek_dec2015.pdf]
+
Andréason, Krister (2015) '''Koha i Mölndal?''' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/110476/KristerAndreason-Molndal-Koha2015.pdf] [2017-01-19]
  
Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) '''Från Libra till Koha. Migrering och test''' [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Koha+migreringsprojekt/1d8563d9-0b51-48e0-84aa-0680e5ac10c8?version=1.0] [2017-01-19]
+
Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) '''Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport.''' [https://www.mah.se/upload/BIT/Dokument/Publik%20slutrapport%20Ny%20bibliotekssystemmiljö.pdf] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.
  
 
Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) '''NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB''' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=25841064] [2017-01-19]
 
Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) '''NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB''' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=25841064] [2017-01-19]
Rad 21: Rad 22:
 
Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) '''NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB''' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=27054752] [2017-01-19]
 
Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) '''NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB''' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=27054752] [2017-01-19]
  
Andréason, Krister (2015) '''Koha i Mölndal?''' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/110476/KristerAndreason-Molndal-Koha2015.pdf] [2017-01-19]
+
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha som lokalt cirkulationssystem?''' [http://www.sub.su.se/media/1110917/Koha-projektrapport-A4-final.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll''' [http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/Slutrapport2015/Koha_Libris%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20och%20st%C3%B6rre%20kontroll_dec%202015.pdf] [2017-01-19]
  
 
Ratcovich, Anna-Karin (2015) '''Jobbskuggning i Conneticut'''. [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Jobbskuggning+Connecticut/2cadfd41-9a82-4e29-8100-c064a5846d0f] [Trasig länk 2017-01-19]   
 
Ratcovich, Anna-Karin (2015) '''Jobbskuggning i Conneticut'''. [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Jobbskuggning+Connecticut/2cadfd41-9a82-4e29-8100-c064a5846d0f] [Trasig länk 2017-01-19]   
  
Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) '''Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport.''' [https://www.mah.se/upload/BIT/Dokument/Publik%20slutrapport%20Ny%20bibliotekssystemmiljö.pdf] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.
+
Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Avslutade%20projekt/Blev%20Koha%20b%C3%A4ttre,%20billigare%20och%20en%20fri%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20svenska%20bibliotek_dec2015.pdf]
  
 
Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) '''Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket''' [http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/undersogelse-af-mulighederne-anvendelse-af-open-source-integrated-library-systems-ils-i-univ] [2017-01-19]
 
Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) '''Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket''' [http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/undersogelse-af-mulighederne-anvendelse-af-open-source-integrated-library-systems-ils-i-univ] [2017-01-19]
  
 +
'''Äldre rapporter'''
 
Universitetsbiblioteket (2013) '''Front 2014 - en projektrapport''' [https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/front_2014_projektrapport.pdf] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.  
 
Universitetsbiblioteket (2013) '''Front 2014 - en projektrapport''' [https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/front_2014_projektrapport.pdf] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.  
  

Versionen från 19 januari 2017 kl. 14.11

Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag.

Rapporter

2016

Andersson, Ola (2016) Införandet av Koha vid LTU. [1] [2017-01-19]

Carlsson, Tobias (2015) Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie [2] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek. [3] [2017-01-19]

2015 Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) Från Libra till Koha. Migrering och test [4] [2017-01-19]

Andréason, Krister (2015) Koha i Mölndal? [5] [2017-01-19]

Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport. [6] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.

Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB [7] [2017-01-19]

Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB [8] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha som lokalt cirkulationssystem? [9] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll [10] [2017-01-19]

Ratcovich, Anna-Karin (2015) Jobbskuggning i Conneticut. [11] [Trasig länk 2017-01-19]

Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [12]

Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket [13] [2017-01-19]

Äldre rapporter Universitetsbiblioteket (2013) Front 2014 - en projektrapport [14] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.

Hannfors, Henrik (2012) Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve [15] [2017-01-19]

Gornitzki, Carl (2011) KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport. [16] [2017-01-19]

Sarge, Viktor (2009) Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken. [17] [2017-01-19]