Dokumentation

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag. Engelskspråkig dokumentation som manual, wiki m.m. nås på https://koha-community.org/documentation/.

Rapporter

2016

Andersson, Ola (2016) Införandet av Koha vid LTU. [1] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek. Fil:ProjektrapportKohaPaSUB.pdf

2015

Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) Från Libra till Koha. Migrering och test [2] [2017-01-19]

Andréason, Krister (2015) Koha i Mölndal? [3] [2017-01-19]

Carlsson, Tobias (2015) Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie [4] [2017-01-19]

Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport. [5] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.

Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB [6] [2017-01-19]

Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB [7] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha som lokalt cirkulationssystem? Media:Koha-projektrapport-final.pdf

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll [8] [2017-01-19]

Ratcovich, Anna-Karin (2015) Jobbskuggning i Conneticut. [9] [Trasig länk 2017-01-19]

Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [10]

Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket [11] [2017-01-19]

Äldre rapporter

Universitetsbiblioteket (2013) Front 2014 - en projektrapport [12] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.

Hannfors, Henrik (2012) Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve [13] [2017-01-19]

Gornitzki, Carl (2011) KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport. [14] [2017-01-19]

Sarge, Viktor (2009) Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken. [15] [2017-01-19]