Exempel på anpassningar av XSLT-stilmallarna som andra har funnit användbara

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Visa LIBRIS-ID på en posts detaljsida (001)

Koha version: 18.11.06

Av: Hanna Dehlin, Bibliotek och högskolepedagogik, Högskolan Kristianstad - hanna.dehlin@hkr.se

Följande läggs till i XSLT-stilmallen för en posts detaljsida (MARC21slim2intranetDetail.xsl) på den plats där man vill lägga till Libris-ID, vi valde att infoga det efter "Beskrivning". ID:t blir en länk till posten i Libris webbsök. 
OBS! För att anpassningen ska fungera krävs att Libris-ID:t finns i posterna i fält 001.

<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=001]">
<span class="results_summary">
<span class="label">Libris-ID: </span>
<a>
  <xsl:attribute name="href">https://libris.kb.se/bib/<xsl:value-of select="marc:controlfield[@tag=001]"/></xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="target">blank</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="id">LibrisID</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="marc:controlfield[@tag=001]" />
</a>
</span>
</xsl:if>

Visa LIBRIS-ID på en posts detaljsida (035$a)

Koha version: 18.11.04

Av: Andreas Hedström Mace & Per Åberg, Stockholms universitetsbibliotek

Det här är en variant av koden ovan, för de bibliotek som inte har LIBRIS-ID i fält 001 utan i 035$a. Eftersom 035 är upprepningsbart, och det kan finnas andra id:n där filtreras det på inledande "(LIBRIS)". Används istället SE-LIBR behöver det ändras till motsvarande.

<xsl:if test="marc:datafield[@tag=035 and marc:subfield[@code='a' and contains(., '(LIBRIS)')]]">
<xsl:variable name="libris035" select="marc:datafield[@tag=035 and marc:subfield[@code='a' and contains(., '(LIBRIS)')]]/marc:subfield[@code='a']"/>
<span class="results_summary libris">
<span class="label">Libris-ID: </span>
<xsl:value-of select="substring-after($libris035, '(LIBRIS)')" />
</span>
</xsl:if>