Skillnad mellan versioner av "Implementeringschecklista"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Första version av svenska implementation checklist på koha.se/wiki)
 
Rad 255: Rad 255:
 
Med systeminställningarna för OPAC kan du anpassa flera områden, följande bild visar de inställningar som påverkar de olika områdena i temat Bootstrap.
 
Med systeminställningarna för OPAC kan du anpassa flera områden, följande bild visar de inställningar som påverkar de olika områdena i temat Bootstrap.
  
[[image:Picture 1|image1068]]
+
[[Fil:opaccustomregions.jpg|500px]]
  
 
==Utökad innehållskonfiguration==
 
==Utökad innehållskonfiguration==

Versionen från 28 februari 2019 kl. 22.49

Checklista för implementering

Denna guide hjälper dig att bekanta dig med de områden i Koha som du måste konfigurera för att börja använda systemet.

Migrering av data

Innan du börjar använda Koha behöver du ha en del data. Du kan föra in data manuellt, men de flesta har redan sina data i någon form av elektroniskt format och behöver bara justera formatet lite för att kunna importera det i Koha.

 • Skapa en lista med bibliotek och ange information och koder i  Bibliotek
 • Definiera en lista med Objekttyper
 • Definiera låntagarkategorier och ange kategorierna och deras koder i Låntagarkategorier
 • Ange eventuella ytterligare låntagarfält som biblioteket använder i Låntagarattribut
  • Detta kräver att du först ställer in systeminställningen ExtendedPatronAttributes om du har anpassade fält
 • Definiera alla Auktoriserade värden
 • Du kan valfritt ange kombinationer för Ort/område/postnummer
 • Mappa bibliografiska data från det äldre systemet till fälten i Koha och migrera (kom ihåg att använda de koder för samlingar, hyllplatser, objekttyper och bibliotek som du angett i inställningarna ovan)
 • Mappa låntagardata från det äldre systemet till fälten i Koha och migrera (kom ihåg att använda de koder för låntagare och bibliotek som du definierat ovan)
 • Testa migrerade data för att säkerställa att allt är korrekt. Saker som bör testas inkluderar:
  • Kontrollera några titlar med diakritiska tecken och se till att de överförts korrekt.
  • Kontrollera titlar i en serie och se till att serieinformationen överförts korrekt.
  • Kontrollera att låntagarinformationen visas i rätt fält.
  • Om du migrerade data för periodika söker du efter de posterna i katalogen och bekräftar att de ser bra ut.
  • Om du migrerade data för periodika söker du efter de posterna i periodikamodulen och bekräftar att de ser bra ut.
  • Kontrollera marc-poster för att säkerställa att olika objekt katalogiserats korrekt
  • Kontrollera katalogprocessen för att se om alla nödvändiga fält finns tillgängliga
  • Om böter migrerades kontrollerar du om de tillämpas korrekt
  • Om reservationer migrerades kontrollerar du att de är korrekta i katalogen och låntagarregistret

Administratörskonfiguration

De flesta av dessa inställningar behöver inte ändras för att du ska kunna använda Koha-systemet, men det finns några som du kanske vill anpassa.

Lokaliseringskonfiguration

Eftersom Koha används i hela världen måste du göra inställningar så att alternativ i Koha visas korrekt för ditt land och språk.

Lånekonfiguration

Innan du börjar låna ut måste du ställa in regler och inställningar för utlåning.

Låntagarkonfiguration

Du har redan importerat låntagarinformation från ditt gamla system, men det finns många alternativ för låntagare och konton.

Katalogiseringskonfiguration

Innan du börjar katalogisera i Koha anger du dina inställningar och andra regler.

Auktoritetskonfiguration

Koha kan hålla reda på auktoritetsposter och hur de är länkade till dina bibliografiska poster. Innan du använder auktoriteter ska du göra flera inställningar.

 • Ställ in Authority Frameworks, även kallade mallar
 • Systeminställningar auktoritet
  • BiblioAddsAuthorities : Ange om Koha skapar auktoriteter vid katalogisering
  • dontmerge : Ange om uppdateringar av auktoriteter leder till uppdateringar av de bibliografiska poster som är länkade till dem
  • AutoCreateAuthorities : Ange när auktoriteter skapas
  • LinkerModule : Ange vilken matchning som auktoritetslänkaren ska använda
  • LinkerOptions : Ange om du vill att auktoritetslänkning ska vara bredare eller mer specifik
  • CatalogModuleRelink : Ange om du vill att auktoritetslänkning ska vara tillgänglig vid katalogisering
 • Konfigurera cron-jobb

Sökkonfiguration

Det finns flera systeminställningar som påverkar hur sökning fungerar, men det är inte alltid lämpligt att ändra för mycket i dessa eftersom de är inställda för att visa de mest relevanta resultaten. Om du vill ändra kohas standardinställningar för sökning går du till fliken Systeminställningar sökning.

OPAC-konfiguration

Du kan anpassa OPAC på många sätt i Koha.

 • Ange hur du vill att OPAC ska se ut och vad du vill visa på huvudsidan
 • Skapa en biblioteksanpassad stilmall med CSS
  • Viktigt

Redigera inte systemets CSS-filer utan skapa i stället en ny, så att systemet alltid kan falla tillbaka på de ursprungliga CSS-filerna.

 • Skapa en anpassad stilmall i XSLT för att ändra hur sökresultat och bibliografiska poster visas i OPAC
 • Systeminställningar OPAC
  • OPACBaseURL : Ange bibliotekets url
  • opacuserlogin : Ange om du vill tillåta låntagare att logga in på OPAC för att få tillgång till anpassad funktionalitet (sökning tillåts utan att logga in)
  • opacbookbag : Ange om låntagare kan spara objekt i sin vagn
  • AnonSuggestions : Ange om du vill att användare som inte är inloggade ska kunna lämna inköpsförslag
  • LibraryName : Ange bibliotekets namn för visning i taggen <title> och längst upp i OPAC
  • opaccredits : Ange HTML som ska visas längst ned på varje sida i OPAC
  • OpacMainUserBlock : Ange HTML som ska visas i mitten på huvudsidan för OPAC
  • OpacNav : Ange HTML som ska visas till vänster på huvudsidan för OPAC
  • OpacNavBottom : Ange HTML som ska visas under OpacNav
  • OpacNavRight : Ange HTML som ska visas under inloggningsrutan till höger
  • opacheader : Ange HTML som ska visas över sökrutan i OPAC
  • OPACNoResultsFound : Ange HTML som ska visas när inga resultat hittas
  • OPACResultsSidebar : Ange HTML som ska visas under sökresultatens fasetter
  • OPACMySummaryHTML : Ange HTML som ska visas längst till höger i lånesammanfattningen i OPAC
  • Anpassa stilmallarna:
  • OpacHighlightedWords : Ange om du vill att söktermer ska markeras i sökresultaten
  • hidelostitems : Ange om du vill visa låntagarobjekt du markerat som förlorade
  • BiblioDefaultView : Ange standardvisningen för bibliografiska poster i OPAC
  • OPACShelfBrowser : Ange om du vill aktivera funktionen för hyllbläddring
  • OPACURLOpenInNewWindow : Ange om URL:er som klickas i OPAC öppnas i ett nytt fönster
  • SearchMyLibraryFirst : Om biblioteket har flera filialer anger du här om låntagare första ska söka i sina bibliotek
  • OpacAuthorities : Ange om du vill att låntagare ska kunna söka i auktoritetsfilen
  • OpacBrowser : Ange om du vill att låntagare ska kunna bläddra i auktoritetsfilen (endast franska bibliotek)
  • OPACSearchForTitleIn : Välj de bibliotek där låntagarna ska kunna upprepa sina sökningar
  • OpacAddMastheadLibraryPulldown : Om biblioteket har flera filialer kan du lägga till en listruta där låntagarna kan välja i vilket bibliotek de vill söka
  • EnableOpacSearchHistory : Ange om systemet ska spara en sökhistorik
 • Konfigurera cron-jobb

Redigerbara OPAC-områden

Med systeminställningarna för OPAC kan du anpassa flera områden, följande bild visar de inställningar som påverkar de olika områdena i temat Bootstrap.

Opaccustomregions.jpg

Utökad innehållskonfiguration

I Koha kan du hämta innehåll från externa källor för att utöka dina bibliografiska poster. Allt detta innehåll kan aktiveras/avaktiveras med systeminställningarna för utökat innehåll.

 • FRBR/Utgåvor
  • Om du vill visa fliken ”Utgåvor” i den bibliografiska posten i OPAC och/eller personalklienten måste du aktivera en av FRBR-inställningarna och sedan ISBN-tjänsten ThingISBN.
 • Amazon : Denna tjänst är kostnadsfri och allt som krävs är att du registrerar dig på http://aws.amazon.com
  • Med Amazon-inställningarna kan du välja att visa omslagsbilder från Amazon.
 • Babelthèque
  • Detta är en betaltjänst. Kontakta Babelthèque för att få information om hur du aktiverar detta innehåll i OPAC.
 • Baker and Taylor
  • Detta är en betaltjänst från Baker & Taylor. Kontakta Baker & Taylor för att få information om hur du fyller i dessa inställningar.
 • HTML5 Media
  • Detta ger bibliotek möjlighet att använda strömmande media i sin katalog
 • Google
  • Denna tjänst är kostnadsfri och kräver inte registrering. Allt du behöver göra är att aktivera GoogleJackets.
 • I Deam Books
  • Detta är en kostnadsfri tjänst som samlar recensioner för populära titlar från många olika källor.
 • LibraryThing
  • Med undantag för ThingISBN måste du kontakta LibraryThing för att få information om hur du fyller i dessa inställningar.
  • Om du aktiverar ThingISBN får du hjälp att fylla i fliken utgåvor i visningen av den bibliografiska posten, om du aktiverat FRBR.
 • Novelist
  • Detta är en betaltjänst från Ebsco. Kontakta Ebsco för att få information om hur du fyller i dessa inställningar.
 • Open Library
  • Open Library-projektet är ett öppet system där du kan hämta omslagsbilder (och i framtiden ytterligare innehåll).
 • Overdrive
  • Detta är en betaltjänst som bibliotek kan prenumerera på för e-böcker. Om biblioteket prenumererar på Overdrive kan de integrera det innehållet i Koha utan kostnad.
 • Syndetics
  • Detta är en betaltjänst från Syndetics som ger tillgång till innehåll för bibliografiska poster. Kontakta Syndetics för att få information om hur du fyller i dessa inställningar.
 • Taggar
  • Välj om låntagare ska få lägga till taggar till poster i Koha.

Inköpskonfiguration

För att använda inköp i Koha måste du ange några standardvärden.

Periodikakonfiguration

När du använder periodika finns det några inställningar du kan göra i förväg.

Planera för driftsättning av systemet

När du gjort alla inställningar måste du förbereda driftsättningen av systemet:

 • Bestäm om du behöver utbildning från en utomstående leverantör eller om personalen kan hantera utbildningen själva.
 • Se till att personalen har tid att prova testsystemet ordentligt för att vänja sig vid det
 • Om detta är en migrering samverkar du med föregående leverantör för att extrahera uppdaterade data precis innan systemet driftsätts
 • Skapa lämpliga URL:er för Koha OPAC och personalklient
 • Säkerställ att det finns planer för säkerhetskopiering och återställning om du hanterar systemet själv