IntranetUserJS

Från Svenska kohanätverkets wiki
Version från den 27 januari 2017 kl. 14.01 av Viktor (Diskussion | bidrag) (Validering av personnummer)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Personnummer - visuell hjälp att se när det är i giltigt format. För bruk i personaldelen. 

Gör rutan för personnummer: 
* röd - om formatet på det som står i fältet inte stämmer med ett personnummer.
* grön - om formatet på det står i fältet stämmer med ett personnummer.
* ofärgad - om rutan är tom.

Klistra in i syspref IntranetUserJS för att använda.
OBS! Ändra alla förekomster av patron_attr_4 till det id som ert personnummer fält har i HTML-koden.
Gå till /cgi-bin/koha/admin/patron-attr-types.pl för att skapa personnummer-attribut om ni inte har det.
Aktivera sedan syspref för extendet patron attributes om ni inte redan har det på (Koha ger en varning isf).

// Koden ger en visuell hjälp att se att formatet stämmer men kontrollerar inte mot folkbokföringen att det är ett giltigt personnummer.

$(document).ready(function () {
  // Kör bara koden på sidan där låntagarna uppdaterar sina uppgifter
  if ($("body").is("#pat_memberentrygen")) {
    // Bevaka fältet för personnummer efter förändringar
    $("#patron_attr_4").on("input", function () {
      if ($(this).data("lastval") !== $(this).val()) {
        $(this).data("lastval", $(this).val());
        var VAL = $("#patron_attr_4").val();
        // Ett reguljärt uttryck för att matcha mönstret hos personnummer
        var personnummerPattern = /^(?:19|[2-9][0-9]){0,1}(?:[0-9]{2})(?!0229|0230|0231|0431|0631|0931|1131)(?:(?:0[1-9])|(?:1[0-2]))(?:(?:0[1-9])|(?:1[0-9])|(?:2[0-9])|(?:3[01]))[-+](?!0000)(?:[0-9]{4})$/;
    
        // Här logiken för kontroll av själva personnumret
        if (personnummerPattern.test(VAL)) {
          // Visa någon indikator för att allt är ok.
          $("#patron_attr_4").css("border-color", "green");
          $("#patron_attr_4").css("background-color", "#d8ffe0");
        }
 
        else if ($("#patron_attr_4").val().length === 0) {
          //alert("Inuti else if length 0");
          $("#patron_attr_4").css("border-color", "initial");
        }
 
        else {
          // Visa en indikator på att det finns problem med personnumret.
          $("#patron_attr_4").css("border-color", "red");
          $("#patron_attr_4").css("background-color", "#ffd8d8");          
        }
      }
    });
  }
});