Skillnad mellan versioner av "Kohas OPACUserJS systeminställning"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till: navigering, sök
m (formatering)
(validera SMS-nummer. Början till demokod.)
Rad 51: Rad 51:
 
   }
 
   }
 
}
 
}
 +
</pre>
 +
 +
 +
<pre>
 +
Validera SMS-nummer. OBS - ren demokod, anpassa och se över den innan du använder. Byt allra minst ut rött/grönt mot någon signal som inte är problematisk som färgblinda. Kanske ikoner? Trigga också gärna visning av en lämplig ledtext som visar vad som är fel. Lägg ev också till en timer så att den inte behöver trigga vid varje siffra man skriver utan först efter att användaren skrivit färdigt.
 +
 +
$(document).ready(function(){
 +
// Kör bara på sidan för att uppdatera egna uppgifter
 +
if ($('body').is('#opac-patron-update')){
 +
       
 +
        // Trigga när fältet borrower_phone ändras (ändra fält om det är fel SMS-fält)
 +
$("#borrower_phone").on("input",function(e){
 +
if($(this).data("lastval")!= $(this).val()){
 +
$(this).data("lastval",$(this).val());
 +
var VAL = $("#borrower_phone").val();
 +
                var phonepattern = /^\+46[1-9][0-9]{7,9}$/;    // reguljärt uttryck för att känna igen telefonnummer
 +
       
 +
// Gör saker om det är ett korrekt telefonnummer i borrower_phone
 +
                  if(phonepattern.test(VAL)){
 +
      // Visa någon indikator för att allt är ok.
 +
      $("#borrower_phone").css("border-color", "green");
 +
      // Aktivera submit-knappen?
 +
                      // Kod för detta här i så fall
 +
}
 +
 +
      // Om fältet är tomt är det fortfarande tillåtet att spara
 +
else if ($("#borrower_phone").val().length == 0){
 +
      $("#borrower_phone").css("border-color", "green");  // Kanske hellre återgå till standardfärg än grönt?
 +
      // Aktivera submit-knappen?
 +
                      // Kod för detta här i så fall
 +
    }
 +
else {
 +
      // Visa en indikator på att det finns problem med telefonnumret om inte villkoren ovan är uppfyllda.
 +
      $("#borrower_phone").css("border-color", "red");
 +
      // Deaktivera submit-knappen?
 +
                        // Kod för detta här i så fall
 +
    }
 +
};
 +
});
 +
};
 +
});
 +
 +
 +
 +
 
</pre>
 
</pre>

Versionen från 25 januari 2017 kl. 16.49

Här delas programmeringskod och tips som är kopplade till Kohas OPACUserJS systeminställning.

OBS! När du infogar javascript (troligen vill du använda använda jQuery (som redan finns laddat av Koha), men vanlig rå javascript funkar naturligtvis också) så skall du låta sidan ladda färdigt genom att skriva din kod inuti följande kodsnutt.

$(document).ready(function(){ <skriv din kod här> });

Använder du flera kodsnuttar kan du lägga dem inuti samma "document ready"-block.

1. Remove paid fines from Useraccount page

$(document).ready(function() {
 if ($("#useraccount").length > 0) {
  $('table tr').each(function() {
   if ($(this).find("td:eq(3)").html() == "0.00") {
    $(this).closest('tr').remove();
   }
  });
 };
});
SMS - minska låntagarnas möjligheter att själva välja att få SMS till endast tillgängliga reservationer. Motsvarande kan göras i personalklienten om man inte vill att personalen heller lägger in SMS på låntagarna för andra funktioner.

$(document).ready(function() {
 $( "input#sms1" ).remove();
 $( "input#sms2" ).remove();
 $( "input#sms5" ).remove();
 $( "input#sms6" ).remove();
});
Ta bort högerspalten på opacs förstasida och gör huvudytan bredare. Obs - något av ett "fulhack" som bygger på att bara de två berörda elementen har klasserna .span3 och .span7. (Bootstrap har ett gridsystem som bygger på tolv kolumner så .span10 är en klass i bootstrap som betyder att huvudytan får tio tolftedelar av föräldraelementet)

$(document).ready(function() {
 if ($('body').is('#opac-main')) {
  $('.span3').remove();
  $('.span7').toggleClass('span7 span10');
  }
}
Ta bort vidaresökningslänkar för författare mm i detaljsidan för en bok (alla länkar i elementet med id catalogue_detail_biblio). HTML-koden för länkarna ersätts med själva länktexten. 

$(document).ready(function() {
 if ($('body').is('#opac-detail')) {
  $("#catalogue_detail_biblio a").replaceWith(function() { return $(this).text(); });
 }
}


Validera SMS-nummer. OBS - ren demokod, anpassa och se över den innan du använder. Byt allra minst ut rött/grönt mot någon signal som inte är problematisk som färgblinda. Kanske ikoner? Trigga också gärna visning av en lämplig ledtext som visar vad som är fel. Lägg ev också till en timer så att den inte behöver trigga vid varje siffra man skriver utan först efter att användaren skrivit färdigt. 

$(document).ready(function(){ 
// Kör bara på sidan för att uppdatera egna uppgifter
if ($('body').is('#opac-patron-update')){
    
    // Trigga när fältet borrower_phone ändras (ändra fält om det är fel SMS-fält) 
	$("#borrower_phone").on("input",function(e){
	 if($(this).data("lastval")!= $(this).val()){
		 $(this).data("lastval",$(this).val());
		 var VAL = $("#borrower_phone").val();
         var phonepattern = /^\+46[1-9][0-9]{7,9}$/;   // reguljärt uttryck för att känna igen telefonnummer
    
		 // Gör saker om det är ett korrekt telefonnummer i borrower_phone
         if(phonepattern.test(VAL)){
		    // Visa någon indikator för att allt är ok. 
		    $("#borrower_phone").css("border-color", "green");
		    // Aktivera submit-knappen?
            // Kod för detta här i så fall
			 }

	    // Om fältet är tomt är det fortfarande tillåtet att spara 
		 else if ($("#borrower_phone").val().length == 0){
		    $("#borrower_phone").css("border-color", "green");  // Kanske hellre återgå till standardfärg än grönt?
		    // Aktivera submit-knappen?
            // Kod för detta här i så fall
		  }
		 else {
		    // Visa en indikator på att det finns problem med telefonnumret om inte villkoren ovan är uppfyllda. 
		    $("#borrower_phone").css("border-color", "red");
		    // Deaktivera submit-knappen?
            // Kod för detta här i så fall
		  }	 
	 };
	});
	};
});