Skillnad mellan versioner av "Utveckling"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (tog bort kapitelnumrering)
(Systemparametrar relevanta för egen HTML/CSS/js + intro till att använda dem)
Rad 1: Rad 1:
 
Utvecklingen av Koha går snabbt framåt. Inom Koha:s community talar man om utveckling i form av buggar, men termen gäller för såväl buggar som ny funktionalitet. På den här sidan beskrivs hur ny utveckling blir en del av Koha:s kodbas inklusive kvalitetsgranskningsprocessen, lokala anpassningar och samarbetsområden.
 
Utvecklingen av Koha går snabbt framåt. Inom Koha:s community talar man om utveckling i form av buggar, men termen gäller för såväl buggar som ny funktionalitet. På den här sidan beskrivs hur ny utveckling blir en del av Koha:s kodbas inklusive kvalitetsgranskningsprocessen, lokala anpassningar och samarbetsområden.
  
* Kod som kan användas i [[Kohas OPACUserJS systeminställning]] för att anpassa Koha.
+
== Infoga egen HTML, Javascript (jQuery) och CSS ==
 +
 
 +
Kohas beteende kan ändras mycket med hjälp av systemparametrarna. Men när det inte räcker finns det goda möjligheter att ändra ytterligare med hjälp av javascript och CSS. Man kan naturligtvis ändra direkt i Kohas programkod, men det skapar problem med uppdateringar. Istället bör du använda de systemparametrar som redan finns förberedda för att infoga HTML, javascriptkod eller CSS i valda delar av systemet. På det sättet stannar ändringarna kvar när du uppdaterar Koha nästa gång. Det finns gott om nischade systemparametrar för att manipulera enskilda delar av gränssnittet, men de som är mest generella torde vara:
 +
 
 +
* OPACuserJS - Här klistrar man in kod som är som skall finnas tillgänglig på alla sidor i opac. Exempel som andra i nätverket funnit användbara finns på en egen wikisida [[Kohas OPACUserJS systeminställning]]
 +
 
 +
* OpacAdditionalStylesheet - Här länkar du till en extra stilmall utöver Kohas befintliga.
 +
 
 +
* opaclayoutstylesheet - Sökväg till en ny stilmall för opacen.
 +
 
 +
* OPACuserCSS - Extra CSS som skall finnas på alla sidor i opac i tillägg till de existerande stilmallarna (om du t.ex. infogat nya HTML-element.
 +
 
 +
* OpacMainUserBlock - HTML-kod som skall infogas i mittenytan på opacens förstasida.
 +
 
 +
* OpacNav - HTML-kod som skall visas i vänsterspalten på opacens förstasida.
 +
 
 +
* OpacNavRight - HTML-kod som skall visas i högerspalten på opacens förstasida.
 +
 
 +
* OpacNavBottom - HTML-kod för vänsterspalt på opacens förstasida och låntagarens konto (visas under OpacNav)
 +
 
 +
* opacheader - HTML-kod för sidhuvudet på alla sidor i opac.
 +
 
 +
* opaccredits - HTML-kod för sidfoten på alla sidor i opac.
 +
 
 +
(Notera att det finns ytterligare systemparametrar som låter dig infoga html på mer nischade ställen som t.ex. rutan för facetterna, ersätter sökrutan med egen kod, lägger till saker på vidaresökningsknappen osv)
 +
 
 +
* intranetstylesheet - Länk till en CSS-mall som ersätter den befintliga för Kohas personalgränssnitt.
 +
 
 +
* intranetUserCSS - CSS-kod som du vill lägga till utöver den befintliga i Koha.
 +
 
 +
* intranetcolorstylesheet - Länk till CSS-mall som låter dig skriva över delar av den befintliga CSS-mallen för personalgränssnittet.
 +
 
 +
* intranetmainUserblock - HTML som du vill visa i en egen kolumn på personalklientens förstasida (t.ex. djuplänkar till ofta använda funktioner eller widgets som visualiserar data från systemet). Lämpar sig bäst för mer statiskt innehåll - för t.ex. intern information lämpar sig antagligen det grafiska verktyget för att skriva nyheter bättre.
 +
 
 +
* intranetNav - Länkar som du vill lägga till under fliken "mer" i personalgränssnittets globala navigation.
 +
 
 +
* IntranetUserJS - Javascript (jQuery)-kod som du vill ladda på alla sidor i personalklienten. (vad som faktiskt körs kan dock naturligtvis styras med villkor som body-tagens id osv)
 +
 
 +
Du hittar fler under t.ex. personalklient/utseende och opac/utseende i systeminställningarna.

Versionen från 17 januari 2017 kl. 11.56

Utvecklingen av Koha går snabbt framåt. Inom Koha:s community talar man om utveckling i form av buggar, men termen gäller för såväl buggar som ny funktionalitet. På den här sidan beskrivs hur ny utveckling blir en del av Koha:s kodbas inklusive kvalitetsgranskningsprocessen, lokala anpassningar och samarbetsområden.

Infoga egen HTML, Javascript (jQuery) och CSS

Kohas beteende kan ändras mycket med hjälp av systemparametrarna. Men när det inte räcker finns det goda möjligheter att ändra ytterligare med hjälp av javascript och CSS. Man kan naturligtvis ändra direkt i Kohas programkod, men det skapar problem med uppdateringar. Istället bör du använda de systemparametrar som redan finns förberedda för att infoga HTML, javascriptkod eller CSS i valda delar av systemet. På det sättet stannar ändringarna kvar när du uppdaterar Koha nästa gång. Det finns gott om nischade systemparametrar för att manipulera enskilda delar av gränssnittet, men de som är mest generella torde vara:

 • OPACuserJS - Här klistrar man in kod som är som skall finnas tillgänglig på alla sidor i opac. Exempel som andra i nätverket funnit användbara finns på en egen wikisida Kohas OPACUserJS systeminställning
 • OpacAdditionalStylesheet - Här länkar du till en extra stilmall utöver Kohas befintliga.
 • opaclayoutstylesheet - Sökväg till en ny stilmall för opacen.
 • OPACuserCSS - Extra CSS som skall finnas på alla sidor i opac i tillägg till de existerande stilmallarna (om du t.ex. infogat nya HTML-element.
 • OpacMainUserBlock - HTML-kod som skall infogas i mittenytan på opacens förstasida.
 • OpacNav - HTML-kod som skall visas i vänsterspalten på opacens förstasida.
 • OpacNavRight - HTML-kod som skall visas i högerspalten på opacens förstasida.
 • OpacNavBottom - HTML-kod för vänsterspalt på opacens förstasida och låntagarens konto (visas under OpacNav)
 • opacheader - HTML-kod för sidhuvudet på alla sidor i opac.
 • opaccredits - HTML-kod för sidfoten på alla sidor i opac.

(Notera att det finns ytterligare systemparametrar som låter dig infoga html på mer nischade ställen som t.ex. rutan för facetterna, ersätter sökrutan med egen kod, lägger till saker på vidaresökningsknappen osv)

 • intranetstylesheet - Länk till en CSS-mall som ersätter den befintliga för Kohas personalgränssnitt.
 • intranetUserCSS - CSS-kod som du vill lägga till utöver den befintliga i Koha.
 • intranetcolorstylesheet - Länk till CSS-mall som låter dig skriva över delar av den befintliga CSS-mallen för personalgränssnittet.
 • intranetmainUserblock - HTML som du vill visa i en egen kolumn på personalklientens förstasida (t.ex. djuplänkar till ofta använda funktioner eller widgets som visualiserar data från systemet). Lämpar sig bäst för mer statiskt innehåll - för t.ex. intern information lämpar sig antagligen det grafiska verktyget för att skriva nyheter bättre.
 • intranetNav - Länkar som du vill lägga till under fliken "mer" i personalgränssnittets globala navigation.
 • IntranetUserJS - Javascript (jQuery)-kod som du vill ladda på alla sidor i personalklienten. (vad som faktiskt körs kan dock naturligtvis styras med villkor som body-tagens id osv)

Du hittar fler under t.ex. personalklient/utseende och opac/utseende i systeminställningarna.