Skillnad mellan versioner av "Utvecklingsbehov"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'Sammanställning av utvecklingsbehov som finns bland medlemmar av Svenska Kohanätverket, enligt en enkätundersökning utförd hösten 2018. Rubrikerna är uppställda alfabe...')
 
Rad 3: Rad 3:
  
 
'''Anonymisering'''
 
'''Anonymisering'''
Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.  
+
*Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.  
Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
+
*Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori
+
*Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori
  
 
'''Automater'''
 
'''Automater'''
Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
+
*Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05)
+
*Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05)
Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut
+
*Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut
 
(delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)  
 
(delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)  
  
 
'''Cirkulation'''
 
'''Cirkulation'''
Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
+
*Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
+
*Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
+
*Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar
+
*Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar
Utökad funktionalitet i syspref ""AllowHoldDateInFuture""
+
*Utökad funktionalitet i syspref "AllowHoldDateInFuture"
  
 
'''Drift'''
 
'''Drift'''
Sätta upp effektivare uppgraderings processer
+
*Sätta upp effektivare uppgraderings processer
Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
+
*Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
Utvecklade verktyg för rensning av låntagare - automatiserande av processen via api:er
+
*Utvecklade verktyg för rensning av låntagare - automatiserande av processen via api:er
  
 
'''Ekonomi/fakturahantering'''
 
'''Ekonomi/fakturahantering'''
Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
+
*Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
Få till en bra hantering kring skulder
+
*Få till en bra hantering kring skulder
Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
+
*Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
Fakturering
+
*Fakturering
Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
+
*Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
Få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
+
*Få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
Fakturahantering
+
*Fakturahantering
Fakturering
+
*Fakturering
Onlinebetalning av avgifter
+
*Onlinebetalning av avgifter
  
 
'''Fjärrlån'''
 
'''Fjärrlån'''
Fjärrlånebeställningar från Libris
+
*Fjärrlånebeställningar från Libris
Fjärrlånemodul med Libriskoppling
+
*Fjärrlånemodul med Libriskoppling
Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart
+
*Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart
Fjärrlånemodul
+
*Fjärrlånemodul
Fjärrlån
+
*Fjärrlån
  
 
'''Förkortad lånetid'''
 
'''Förkortad lånetid'''
Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden
+
*Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden
Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (t.ex.)
+
*Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (t.ex.)
Förbättrad funktionalitet (meddelanden etc.) kring förkortad lånetid
+
*Förbättrad funktionalitet (meddelanden etc.) kring förkortad lånetid
  
 
'''Integrationer'''
 
'''Integrationer'''
Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
+
*Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
REST-API förbättring
+
*REST-API förbättring
Adlibris - Koha integration
+
*Adlibris - Koha integration
Kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
+
*Kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
SPAR/Navet-koppling
+
*SPAR/Navet-koppling
Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha
+
*Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha
Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha
+
*Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha
  
 
'''Katalog & periodika'''
 
'''Katalog & periodika'''
Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
+
*Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
Prenumerationer: Det finns Item type och Itemtype for older issues, på samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues.  
+
*Prenumerationer: Det finns Item type och Itemtype for older issues, på samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues.  
  
 
'''LIBRIS'''
 
'''LIBRIS'''
Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
+
*Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
+
*Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
+
*Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
+
*Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
Lånestatus i libris för biblioteken
+
*Lånestatus i libris för biblioteken
Bättre dubbletthantering vid nattlig import från Libris
+
*Bättre dubbletthantering vid nattlig import från Libris
  
 
'''Magasinsbeställning'''
 
'''Magasinsbeställning'''
Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
+
*Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha
+
*Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha
  
 
'''Mailutskick/påminnelser'''
 
'''Mailutskick/påminnelser'''
Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
+
*Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
+
*Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande
+
*Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande
Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin
+
*Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin
  
 
'''Ny funktionalitet'''
 
'''Ny funktionalitet'''
Linked data i Koha (inte bara i Libris)
+
*Linked data i Koha (inte bara i Libris)
Ansöka om lånekort digitalt - inloggning via Bank-ID eller liknande?
+
*Ansöka om lånekort digitalt - inloggning via Bank-ID eller liknande?
  
 
'''OPAC'''
 
'''OPAC'''
Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
+
*Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer
+
*Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer
Förbättrad funktionalitet kring självregistreringsformulär
+
*Förbättrad funktionalitet kring självregistreringsformulär
Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
+
*Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
OPAC utveckling
+
*OPAC utveckling
  
 
'''Personalgränssnitt'''
 
'''Personalgränssnitt'''
Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
+
*Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
+
*Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
+
*Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas)
+
*BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas)
Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten
+
*Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten
UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
+
*UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen  
+
*När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen  
  
 
'''Sök'''
 
'''Sök'''
En mer träffsäker sökfunktion
+
*En mer träffsäker sökfunktion
Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
+
*Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
+
*Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
Sökhistorik - https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 (ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic)
+
*Sökhistorik - https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 (ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic)
Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
+
*Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
Förbättrad sökning av låntagare, filter. Exempelvis a)avgift, b)begränsning, c)låntagare med lån, d)låntagare med reservation, som filtreringsmöjlighet
+
*Förbättrad sökning av låntagare, filter. Exempelvis a)avgift, b)begränsning, c)låntagare med lån, d)låntagare med reservation, som filtreringsmöjlighet
Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)
+
*Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)
Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
+
*Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
  
 
'''Utskrift'''
 
'''Utskrift'''
Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
+
*Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing
+
*Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing
Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha
+
*Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha

Versionen från 15 februari 2019 kl. 10.04

Sammanställning av utvecklingsbehov som finns bland medlemmar av Svenska Kohanätverket, enligt en enkätundersökning utförd hösten 2018. Rubrikerna är uppställda alfabetiskt. Samtliga svar återfinns oredigerade HÄR.

Anonymisering

 • Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.
 • Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
 • Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori

Automater

 • Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
 • Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05)
 • Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut

(delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)

Cirkulation

 • Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
 • Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
 • Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
 • Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar
 • Utökad funktionalitet i syspref "AllowHoldDateInFuture"

Drift

 • Sätta upp effektivare uppgraderings processer
 • Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
 • Utvecklade verktyg för rensning av låntagare - automatiserande av processen via api:er

Ekonomi/fakturahantering

 • Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
 • Få till en bra hantering kring skulder
 • Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
 • Fakturering
 • Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
 • Få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
 • Fakturahantering
 • Fakturering
 • Onlinebetalning av avgifter

Fjärrlån

 • Fjärrlånebeställningar från Libris
 • Fjärrlånemodul med Libriskoppling
 • Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart
 • Fjärrlånemodul
 • Fjärrlån

Förkortad lånetid

 • Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden
 • Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (t.ex.)
 • Förbättrad funktionalitet (meddelanden etc.) kring förkortad lånetid

Integrationer

 • Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
 • REST-API förbättring
 • Adlibris - Koha integration
 • Kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
 • SPAR/Navet-koppling
 • Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha
 • Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha

Katalog & periodika

 • Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
 • Prenumerationer: Det finns Item type och Itemtype for older issues, på samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues.

LIBRIS

 • Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
 • Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
 • Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
 • Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
 • Lånestatus i libris för biblioteken
 • Bättre dubbletthantering vid nattlig import från Libris

Magasinsbeställning

 • Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
 • Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha

Mailutskick/påminnelser

 • Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
 • Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
 • Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande
 • Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin

Ny funktionalitet

 • Linked data i Koha (inte bara i Libris)
 • Ansöka om lånekort digitalt - inloggning via Bank-ID eller liknande?

OPAC

 • Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
 • Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer
 • Förbättrad funktionalitet kring självregistreringsformulär
 • Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
 • OPAC utveckling

Personalgränssnitt

 • Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
 • Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
 • Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
 • BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas)
 • Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten
 • UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
 • När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen

Sök

 • En mer träffsäker sökfunktion
 • Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
 • Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
 • Sökhistorik - https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 (ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic)
 • Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
 • Förbättrad sökning av låntagare, filter. Exempelvis a)avgift, b)begränsning, c)låntagare med lån, d)låntagare med reservation, som filtreringsmöjlighet
 • Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)
 • Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning

Utskrift

 • Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
 • Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing
 • Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha