Utvecklingsbehov

Från Svenska kohanätverkets wiki
Version från den 15 februari 2019 kl. 11.30 av Andreashm (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanställning av utvecklingsbehov som finns bland medlemmar av Svenska Kohanätverket, enligt en enkätundersökning utförd hösten 2018. Rubrikerna är uppställda alfabetiskt. I vissa fall har arbetsgruppen för utvecklingssamverkan valt att lämna en kommentar under ett behov - oftast fall kända (möjliga) lösningar finns på ett uttryckt behov. Dessa skrivs men den här formateringen

Samtliga svar återfinns oredigerade HÄR.

Anonymisering

 • Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.
 • Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
 • Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori

Automater

 • Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
  Om det handlar om det vi tror, så finns "checked_in_ok" som en kan användas i sin SIPconfig.xml som löser problemet
 • Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05)
 • Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut
  (delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)

Cirkulation

 • Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
 • Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
  Det finns en patch för en gammal version av Koha som inte fungerar nu, men möjligen skulle det gå att anpassa denna (https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=8367)
 • Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
 • Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar
 • Utökad funktionalitet i syspref "AllowHoldDateInFuture"

Drift

 • Sätta upp effektivare uppgraderings processer
 • Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
 • Utvecklade verktyg för rensning av låntagare - automatiserande av processen via api:er

Ekonomi/fakturahantering

 • Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
 • Få till en bra hantering kring skulder
 • Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
 • Fakturering
 • Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
 • Få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
 • Fakturahantering
 • Fakturering
 • Onlinebetalning av avgifter

Fjärrlån

 • Fjärrlånebeställningar från Libris
 • Fjärrlånemodul med Libriskoppling
 • Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart
 • Fjärrlånemodul
 • Fjärrlån

Förkortad lånetid

 • Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden
 • Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (t.ex.)
 • Förbättrad funktionalitet (meddelanden etc.) kring förkortad lånetid

Integrationer

 • Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
 • REST-API förbättring
 • Adlibris - Koha integration
 • Kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
 • SPAR/Navet-koppling
 • Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha
 • Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha

Katalog & periodika

 • Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
 • Prenumerationer: Det finns Item type och Itemtype for older issues, på samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues.

LIBRIS

 • Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
 • Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
 • Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
 • Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
 • Lånestatus i libris för biblioteken
  Göteborgs UB använder Elasticsearch och slår upp mot 035 för att lösa detta. Det finns också flera versioner av lösning av lånestatus i LIBRIS inom nätverket, bl.a. Luleå och Stockholms UB har egna versioner. En möjlig lösning återfinns här: https://github.com/AndreasJonsson/KohaLibrisServices
 • Bättre dubbletthantering vid nattlig import från Libris
  Har redan delvis förbättrats sedan enkäten. Göteborgs LibrisImport-plugin (som kräver Elastic) skulle också kunna underlätta detta

Magasinsbeställning

 • Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
 • Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha

Mailutskick/påminnelser

 • Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
 • Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
  Finns lösning med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21886
 • Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande
 • Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin

Ny funktionalitet

 • Linked data i Koha (inte bara i Libris)
 • Ansöka om lånekort digitalt - inloggning via Bank-ID eller liknande?

OPAC

 • Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
 • Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer
 • Förbättrad funktionalitet kring självregistreringsformulär
 • Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
 • OPAC utveckling

Personalgränssnitt

 • Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
 • Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
 • Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
 • BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas)
 • Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten
 • UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
 • När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen

Sök

 • En mer träffsäker sökfunktion
  Borde vara en Elasticfråga mest. Med senaste viktningspatchen (ännu ej med i Koha) blir det enklare att pyssla med relevansrankningen (https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20589)
 • Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
  Möjligt med Elastic Search. I Elastic hänger det mest på vad en valt att indexera
 • Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
 • Sökhistorik - https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 (ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic)
 • Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
 • Förbättrad sökning av låntagare, filter. Exempelvis a)avgift, b)begränsning, c)låntagare med lån, d)låntagare med reservation, som filtreringsmöjlighet
  Skulle vara trevligt att indexera låntagare i Elastic också, men det är ett ganska stort jobb idag
 • Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)
  Ja, "language:ABC" fungerar i Göteborgs Elastic
 • Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
  Rankning fixas med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20589. Sortering har lite brister fortfarande. Kanske mest i vad viss sortering faktiskt betyder (författare t ex)

Utskrift

 • Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
 • Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing
 • Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha