Utvecklingsbehov

Från Svenska kohanätverkets wiki
Version från den 15 februari 2019 kl. 13.38 av Andreashm (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanställning av utvecklingsbehov som finns bland medlemmar av Svenska Kohanätverket, enligt en enkätundersökning utförd hösten 2018. Rubrikerna är uppställda alfabetiskt. I vissa fall har arbetsgruppen för utvecklingssamverkan valt att lämna en kommentar under ett behov - oftast ifall kända (möjliga) lösningar finns på ett uttryckt behov. Dessa skrivs med den här formateringen

Det går också att förkovra sig i alla inskickade svar på sidan: Utvecklingsbehov samtliga svar.


Behov1.png

Anonymisering

 • Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.
 • Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
 • Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori

Automater

 • Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
  Om det handlar om det vi tror, så finns "checked_in_ok" som en kan användas i sin SIPconfig.xml som löser problemet
 • Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05)
 • Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut
  (delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)

Cirkulation

 • Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
 • Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
  Det finns en patch för en gammal version av Koha som inte fungerar nu, men möjligen skulle det gå att anpassa denna (https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=8367)
 • Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
 • Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar
 • Utökad funktionalitet i syspref "AllowHoldDateInFuture"

Drift

 • Sätta upp effektivare uppgraderings processer
 • Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
 • Utvecklade verktyg för rensning av låntagare - automatiserande av processen via api:er

Ekonomi/fakturahantering

 • Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
 • Få till en bra hantering kring skulder
 • Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
 • Fakturering
 • Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
 • Få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
 • Fakturahantering
 • Fakturering
 • Onlinebetalning av avgifter

Fjärrlån

 • Fjärrlånebeställningar från Libris
 • Fjärrlånemodul med Libriskoppling
 • Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart
 • Fjärrlånemodul
 • Fjärrlån
  Arbete pågår. Förhoppning finns om att en modul anpassad för svenska förhållanden ska finnas tillgänglig våren 2019

Förkortad lånetid

 • Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden
 • Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (t.ex.)
 • Förbättrad funktionalitet (meddelanden etc.) kring förkortad lånetid
Behov2.png

Integrationer

 • Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
 • REST-API förbättring
 • Adlibris - Koha integration
 • Kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
 • SPAR/Navet-koppling
 • Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha
 • Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha

Katalog & periodika

 • Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
 • Prenumerationer: Det finns Item type och Itemtype for older issues, på samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues.

LIBRIS

 • Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
 • Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
 • Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
 • Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
 • Lånestatus i libris för biblioteken
  Göteborgs UB använder Elasticsearch och slår upp mot 035 för att lösa detta. Det finns också fler inom nätverket som utvecklat egna lösningar, bl.a. Luleå och Stockholms UB. En möjlig lösning återfinns också här: https://github.com/AndreasJonsson/KohaLibrisServices
 • Bättre dubbletthantering vid nattlig import från Libris
  Har redan delvis förbättrats av Libriotech sedan enkäten. Göteborgs LibrisImport-plugin (som kräver Elastic) skulle också kunna underlätta detta

Magasinsbeställning

 • Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
 • Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha

Mailutskick/påminnelser

 • Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
 • Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
  Finns lösning med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21886
 • Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande
 • Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin

Ny funktionalitet

 • Linked data i Koha (inte bara i Libris)
 • Ansöka om lånekort digitalt - inloggning via Bank-ID eller liknande?

OPAC

 • Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
 • Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer
 • Förbättrad funktionalitet kring självregistreringsformulär
 • Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
 • OPAC utveckling

Personalgränssnitt

 • Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
 • Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
 • Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
 • BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas)
 • Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten
 • UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
 • När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen

Sök

 • En mer träffsäker sökfunktion
  Borde vara en Elasticfråga mest. Med senaste viktningspatchen (ännu ej med i Koha) blir det enklare att pyssla med relevansrankningen (https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20589)
 • Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
  Möjligt med Elastic Search. I Elastic hänger det mest på vad en valt att indexera
 • Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
 • Sökhistorik - https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 (ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic)
 • Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
 • Förbättrad sökning av låntagare, filter. Exempelvis a)avgift, b)begränsning, c)låntagare med lån, d)låntagare med reservation, som filtreringsmöjlighet
  Skulle vara trevligt att indexera låntagare i Elastic också, men det är ett ganska stort jobb idag
 • Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)
  Ja, "language:ABC" fungerar i Göteborgs Elastic
 • Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
  Rankning fixas med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20589. Sortering har lite brister fortfarande. Kanske mest i vad viss sortering faktiskt betyder (författare t ex)

Utskrift

 • Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
 • Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing
 • Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha