Skillnad mellan versioner av "Utvecklingsbehov samtliga svar"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'Vilka utvecklingsbehov har ni rörande Koha? Inkomna svar: Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete,...')
 
Rad 2: Rad 2:
  
 
Inkomna svar:
 
Inkomna svar:
 +
<nowiki>
 
Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.  
 
Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.  
 
En mer träffsäker sökfunktion
 
En mer träffsäker sökfunktion
Rad 97: Rad 98:
 
Onlinebetalning av avgifter
 
Onlinebetalning av avgifter
 
Utvecklade verktyg för rensning av låntagare. Automatiserande av processen via api:er.
 
Utvecklade verktyg för rensning av låntagare. Automatiserande av processen via api:er.
 +
</nowiki>

Versionen från 15 februari 2019 kl. 11.47

Vilka utvecklingsbehov har ni rörande Koha?

Inkomna svar: Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex. En mer träffsäker sökfunktion Fjärrlånebeställningar från Libris Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar) Fjärrlånemodul med Libriskoppling Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris SPAR/Navet-koppling Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder Koha verkar inte anonymisera old tabellerna Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris Sätta upp effektivare uppgraderings processer Få till en bra hantering kring skulder Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 har vi i o f s implementerad i vår egen Koha men vi ser helst att den ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic. Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart. Har inte hunnit kolla läget vad gäller REST API, men det är viktigt för oss att kunna fortsätta med de integrationer vi gjort mot vårt nuvarande system. Jag har tidigare hört att API:et behöver förbättras - i så fall är vi troligen intresserade av detta. Vi tror att den fjärrlånemodul (?) som är under utveckling skulle vara användbar för oss, annars kan vi i dagsläget inte identifiera några utvecklingsbehov. Fjärrlån och fakturering Koha Opac: Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer. (kan vara så att vi inte undersökt möjligheterna tillräckligt :-). Verifiering av e-postadress i självregistreringsformuläret, borde finnas ett fält till så man får ange 2 ggr, som för lösenord. Flexibelt utformbart meddelande på e-post när man självregistrerat sig. När man fyller i födelsedata i självregistreringsformuläret borde Koha varna om man inte nått upp till minimiålder (18 år). Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat. Personalgränssnittet: BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas). Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten. Sökning av låntagare, filter. Vore bra att ha: a)avgift, b)begränsning, c)låntagare med lån, d)låntagare med reservation, som filtreringsmöjlighet. Adlibris - Koha: vi försöker med Magnus Engers hjälp ta reda på vad det skulle innebära att kunna få in beställningsinformation från Adlibris till Koha och om det kräver någon utveckling av Koha. Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha. Vi är nyfikna på den lösning Lund har tagit fram och hoppas kunna titta mer på det. Vill gärna arbeta mer med OPAC-utveckling framöver Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing (använder idag ett Firefox plugin som inte stöds i senare versioner) Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.) Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning) UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer Jag vill till exempel få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken) Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha. Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha. Sen har vi alla kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc. Linked data i Koha (inte bara i Libris) Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05). Fakturahantering Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut. (delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059) Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden. Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (tex). Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch) Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande. Lånestatus i libris för biblioteken. (borde kunna lösas med: https://github.com/AndreasJonsson/KohaLibrisServices) Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin. Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar. Prenumerationer: det finns Item type och Itemtype for older issues. På samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues. För en del tidskrifter skyltas senaste numret, och sedan går de direkt till magasin När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen. Vi saknar möjligheten att ansöka om lånekort digitalt, med en e-tjänst, som man kunde förut. Vore även bra om man kunde lägga in pin-kod med hjälp av mobilt bank-ID eller nåt. Och fortfarande ge sitt medgivande enligt GDPR också, förstås. Kanske går att samordna? Utökad funktionalitet i syspref ""AllowHoldDateInFuture"" som vi har tänkt använda som bokning av orkestermaterial (orkestrar vet att de ska spela ett visst material på konsert i maj och vill ha materialet i april så de vill boka det i januari). Som det är nu så kan jag låna ut ett material dagen innan, det får en kort tid men inga direkta meddelanden om det. Det skulle räcka med att få upp en varningstext med "obs, kort datum då annan låntagare bokat materialet". Alternativt en helt egen funktion för det. Fakturering Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha Vi har stora problem med dubblettposter i beståndsposterna från nattlig import från Libris - går det att direktimportera poster till Koha utan att det blir en dubblettpost av den bibliografiska posten i Koha nästa dag? Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning Onlinebetalning av avgifter Utvecklade verktyg för rensning av låntagare. Automatiserande av processen via api:er.