Skillnad mellan versioner av "Utvecklingsbehov samtliga svar"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
Vilka utvecklingsbehov har ni rörande Koha?
+
 
 +
== Vilka utvecklingsbehov har ni rörande Koha? ==
 +
 
  
 
Inkomna svar:
 
Inkomna svar:
<nowiki>
+
Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.
Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.  
+
En mer träffsäker sökfunktion  
En mer träffsäker sökfunktion
+
Fjärrlånebeställningar från Libris
Fjärrlånebeställningar från Libris
+
Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
+
Fjärrlånemodul med Libriskoppling
Fjärrlånemodul med Libriskoppling
+
Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
+
Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
+
SPAR/Navet-koppling
SPAR/Navet-koppling
+
Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
+
Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
+
Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
+
Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
+
Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
+
Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
+
Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
+
Sätta upp effektivare uppgraderings processer
Sätta upp effektivare uppgraderings processer
+
Få till en bra hantering kring skulder
Få till en bra hantering kring skulder
+
Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
+
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 har vi i o f s implementerad i vår egen Koha men vi ser helst att den ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic.
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 har vi i o f s implementerad i vår egen Koha men vi ser helst att den ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic.
+
Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
+
Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
+
Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
+
Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
+
Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
+
Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
+
Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
+
Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
+
Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
+
Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
+
Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
+
Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori
Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori
+
Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart. Har inte hunnit kolla läget vad gäller REST API, men det är viktigt för oss att kunna fortsätta med de integrationer vi gjort mot vårt nuvarande system. Jag har tidigare hört att API:et behöver förbättras - i så fall är vi troligen intresserade av detta.  
Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart. Har inte hunnit kolla läget vad gäller REST API, men det är viktigt
+
Vi tror att den fjärrlånemodul (?) som är under utveckling skulle vara användbar för oss, annars kan vi i dagsläget inte identifiera några utvecklingsbehov.
för oss att kunna fortsätta med de integrationer vi gjort mot vårt nuvarande system. Jag har tidigare hört att API:et behöver förbättras - i så fall är vi
+
Fjärrlån och fakturering  
troligen intresserade av detta.  
+
Koha Opac:
Vi tror att den fjärrlånemodul (?) som är under utveckling skulle vara användbar för oss, annars kan vi i dagsläget inte identifiera några utvecklingsbehov.
+
Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer. (kan vara så att vi inte undersökt möjligheterna tillräckligt :-).
Fjärrlån och fakturering  
+
Verifiering av e-postadress i självregistreringsformuläret, borde finnas ett fält till så man får ange 2 ggr, som för lösenord.
Koha Opac:
+
Flexibelt utformbart meddelande på e-post när man självregistrerat sig.
Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer. (kan vara så att vi inte undersökt möjligheterna tillräckligt :-).
+
När man fyller i födelsedata i självregistreringsformuläret borde Koha varna om man inte nått upp till minimiålder (18 år).
Verifiering av e-postadress i självregistreringsformuläret, borde finnas ett fält till så man får ange 2 ggr, som för lösenord.
+
Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
Flexibelt utformbart meddelande på e-post när man självregistrerat sig.
+
Personalgränssnittet:
När man fyller i födelsedata i självregistreringsformuläret borde Koha varna om man inte nått upp till minimiålder (18 år).
+
BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas).
Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
+
Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten.
Personalgränssnittet:
+
Sökning av låntagare, filter. Vore bra att ha:
BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas).
+
a)avgift,  
Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten.
+
b)begränsning,  
Sökning av låntagare, filter. Vore bra att ha:
+
c)låntagare med lån,  
a)avgift,  
+
d)låntagare med reservation,
b)begränsning,  
+
som filtreringsmöjlighet.
c)låntagare med lån,  
+
Adlibris - Koha: vi försöker med Magnus Engers hjälp ta reda på vad det skulle innebära att kunna få in beställningsinformation från Adlibris till Koha och om det kräver någon utveckling av Koha.
d)låntagare med reservation,
+
Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha. Vi är nyfikna på den lösning Lund har tagit fram och hoppas kunna titta mer på det.
som filtreringsmöjlighet.
+
Vill gärna arbeta mer med OPAC-utveckling framöver
Adlibris - Koha: vi försöker med Magnus Engers hjälp ta reda på vad det skulle innebära att kunna få in beställningsinformation från Adlibris till Koha och om det
+
Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing (använder idag ett Firefox plugin som inte stöds i senare versioner)
kräver någon utveckling av Koha.
+
Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha. Vi är nyfikna på den lösning Lund har tagit fram och hoppas kunna
+
Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
titta mer på det.
+
Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
Vill gärna arbeta mer med OPAC-utveckling framöver
+
Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing (använder idag ett Firefox plugin som inte stöds i senare versioner)
+
UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
+
Jag vill till exempel få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
+
Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha. Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha.
Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
+
Sen har vi alla kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
+
Linked data i Koha (inte bara i Libris)
UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
+
Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05).
Jag vill till exempel få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
+
Fakturahantering
Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha. Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha.
+
Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut. (delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)  
Sen har vi alla kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
+
Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden. Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (tex).  
Linked data i Koha (inte bara i Libris)
+
Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)  
Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05).
+
Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande.  
Fakturahantering
+
Lånestatus i libris för biblioteken. (borde kunna lösas med: https://github.com/AndreasJonsson/KohaLibrisServices)  
Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret
+
Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin.
förut. (delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059)  
+
Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar.
Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas
+
Prenumerationer: det finns Item type och Itemtype for older issues. På samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues. För en del tidskrifter skyltas senaste numret, och sedan går de direkt till magasin
lånetiden. Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (tex).  
+
När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen.  
Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch)  
+
Vi saknar möjligheten att ansöka om lånekort digitalt, med en e-tjänst, som man kunde förut. Vore även bra om man kunde lägga in pin-kod med hjälp av mobilt bank-ID eller nåt. Och fortfarande ge sitt medgivande enligt GDPR också, förstås. Kanske går att samordna?  
Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande.  
+
Utökad funktionalitet i syspref ""AllowHoldDateInFuture"" som vi har tänkt använda som bokning av orkestermaterial (orkestrar vet att de ska spela ett visst material på konsert i maj och vill ha materialet i april så de vill boka det i januari). Som det är nu så kan jag låna ut ett material dagen innan, det får en kort tid men inga direkta meddelanden om det. Det skulle räcka med att få upp en varningstext med "obs, kort datum då annan låntagare bokat materialet". Alternativt en helt egen funktion för det.
Lånestatus i libris för biblioteken. (borde kunna lösas med: https://github.com/AndreasJonsson/KohaLibrisServices)  
+
Fakturering
Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin.
+
Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha
Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över
+
Vi har stora problem med dubblettposter i beståndsposterna från nattlig import från Libris - går det att direktimportera poster till Koha utan att det blir en dubblettpost av den bibliografiska posten i Koha nästa dag?  
alla lost statusar.
+
Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
Prenumerationer: det finns Item type och Itemtype for older issues. På samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues. För en del tidskrifter
+
Onlinebetalning av avgifter
skyltas senaste numret, och sedan går de direkt till magasin
+
Utvecklade verktyg för rensning av låntagare. Automatiserande av processen via api:er.
När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva
+
scrolla ner igen.  
+
Vi saknar möjligheten att ansöka om lånekort digitalt, med en e-tjänst, som man kunde förut. Vore även bra om man kunde lägga in pin-kod med hjälp av mobilt
+
bank-ID eller nåt. Och fortfarande ge sitt medgivande enligt GDPR också, förstås. Kanske går att samordna?  
+
Utökad funktionalitet i syspref ""AllowHoldDateInFuture"" som vi har tänkt använda som bokning av orkestermaterial (orkestrar vet att de ska spela ett visst
+
material på konsert i maj och vill ha materialet i april så de vill boka det i januari). Som det är nu så kan jag låna ut ett material dagen innan, det får en
+
kort tid men inga direkta meddelanden om det. Det skulle räcka med att få upp en varningstext med "obs, kort datum då annan låntagare bokat materialet".
+
Alternativt en helt egen funktion för det.
+
Fakturering
+
Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha
+
Vi har stora problem med dubblettposter i beståndsposterna från nattlig import från Libris - går det att direktimportera poster till Koha utan att det blir en
+
dubblettpost av den bibliografiska posten i Koha nästa dag?  
+
Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
+
Onlinebetalning av avgifter
+
Utvecklade verktyg för rensning av låntagare. Automatiserande av processen via api:er.
+
</nowiki>
+

Versionen från 15 februari 2019 kl. 11.55

Vilka utvecklingsbehov har ni rörande Koha?

Inkomna svar:

Att anonymisera användningsdata hos något bibliotek så att studenterna kan använda dem för sitt examensarbete, t.ex.  
En mer träffsäker sökfunktion 
Fjärrlånebeställningar från Libris
Att kunna söka fram enskilda marcfält som 876 (för att få ut listor över enskilda boksamlingar)
Fjärrlånemodul med Libriskoppling
Funktion för fakturaunderlag/koppling till kommunens ekonomisystem
Mer effektiv spegling av vårt bestånd i Libris
SPAR/Navet-koppling
Fler estetiskt tilltalande/användarvänliga anpassningsbara funktioner i opac
Möjlighet att återlämna media fler än en gång i automat
Anpassa Zebra att indexera ISBN nummer så att dem alltid hittas vid sökning i personalgränssnittet
Anpassa Koha så att reservationsslippar skrivs ut smidigare och snabbare på skrivaren
Det går felaktigt att göra omlån i personalgränssnittet även om låntagaren har skulder
Koha verkar inte anonymisera old tabellerna
Få till OAI-PMH koppling mellan Koha och Libris
Sätta upp effektivare uppgraderings processer
Få till en bra hantering kring skulder
Få till bättre flöde från Bokus/Adlibris till Koha vid inköp
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12460 har vi i o f s implementerad i vår egen Koha men vi ser helst att den ingår i kodbasen + att funktionen utvecklas för Elastic.
Överhuvudtaget att få fungerande Elastic på plats men vi saknar helt egen förmåga att driva utvecklingen
Exemplar med annan LOST än 1 visas inte som Lost i exemplarlistan när man ska reservera bok
Restriction-fliken i låntagarposten visar antal begränsningar i detaljvy men inte i lånvy
Bättre loggning för transaktioner, statistik och felsökning. "action_logs" är för begränsad
Digest-meddelande för PREDUE har onödigt begränsad möjlighet att visa exemplardata i mallen
Kunna välja att avsändare för ODUE-brev skickas från ägande bibliotek istället för utlånande
Visa streckkod i Accountflik och Pay fines-flik
Olika väntetid på avhämtningshylla baserat på materialkategori
Vid återlämning visa om boken är reserverad av någon annan i listan över återlämningar
Ge möjlighet att göra manuella omlån trots att boken lånats med automatiska omlån
Uppräkning av ""copy number"" vid katalogisering av exemplar
Kunna anonymisera användare/lån per låntagarkategori
Tittar just nu på fjärrlånefunktionaliteten - viktigt at den utvecklas till något användbart. Har inte hunnit kolla läget vad gäller REST API, men det är viktigt för oss att kunna fortsätta med de integrationer vi gjort mot vårt nuvarande system. Jag har tidigare hört att API:et behöver förbättras - i så fall är vi troligen intresserade av detta. 
Vi tror att den fjärrlånemodul (?) som är under utveckling skulle vara användbar för oss, annars kan vi i dagsläget inte identifiera några utvecklingsbehov.
Fjärrlån och fakturering 
Koha Opac:
Bättre koppling till Koha Opac av skapade Patron Attribute Types, t ex personnummer. (kan vara så att vi inte undersökt möjligheterna tillräckligt :-).
Verifiering av e-postadress i självregistreringsformuläret, borde finnas ett fält till så man får ange 2 ggr, som för lösenord.
Flexibelt utformbart meddelande på e-post när man självregistrerat sig.
När man fyller i födelsedata i självregistreringsformuläret borde Koha varna om man inte nått upp till minimiålder (18 år).
Preference för att välja om reservationslänk ska visas för böcker som finns på hyllan, tillgängliga. Bra om man inte tillåter reservationer på material som inte är utlånat.
Personalgränssnittet:
BorrowerID för först i kön borde synas i meddelandefönstret vid avisering (reserverad bok som återlämnas).
Det borde visas hur många som finns i kö på meddelanderutan för reserverad när man återlämnar, och på waitingreserves-rapporten.
Sökning av låntagare, filter. Vore bra att ha:
a)avgift, 
b)begränsning, 
c)låntagare med lån, 
d)låntagare med reservation,
som filtreringsmöjlighet.
Adlibris - Koha: vi försöker med Magnus Engers hjälp ta reda på vad det skulle innebära att kunna få in beställningsinformation från Adlibris till Koha och om det kräver någon utveckling av Koha.
Adressuppdatering: Vi har fortfarande ett stort behov av att få in adressuppdateringar i Koha. Vi är nyfikna på den lösning Lund har tagit fram och hoppas kunna titta mer på det.
Vill gärna arbeta mer med OPAC-utveckling framöver
Hantera utskrifter till kvittoskrivare med silent printing (använder idag ett Firefox plugin som inte stöds i senare versioner)
Ny funktion för beställningar (utöver reservationer) - skulle underlätta för magasinsbeställning
Integrering mot LIBRIS via API:er (gallring etc.)
Hämtning av poster från LIBRIS via OAI-PMH
Förbättrad avgiftsfunktion (funktion + visning)
UX-arbete på vissa vyer/sidor/tabeller, exempelvis reservationer
Jag vill till exempel få in böckernas pris i Koha-admin (så att vi kan få in det direkt i räkningen till låntagaren, när de glömt lämna boken)
Hämta biblioteksadresser från bibdatabasen till Koha. Utskrifter av adressetiketter till bibliotek eller användare från Koha.
Sen har vi alla kopplingar till andra system som LibrisXL, Summon etc.
Linked data i Koha (inte bara i Libris)
Förbättra koppling mellan koha och utlåningsmaskinerna (status och omlån funkar ej i version 18.05).
Fakturahantering
Utlåningsautomaterna får en 1 istället för en 0 för alerts från Koha när ett ej återlämnat exemplar dras åter eller om låntagaren har lånat exemplaret förut. (delvis löst med https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20059) 
Förkorta lånetid är för strängt inställd. Utvecklingsfråga på förkortad lånetid så att den läser av när alla exemplar är utlånade och två i kö DÅ förkortas lånetiden. Förkortad lånetid med UNDANTAG från dessa exemplartyper: läromedel (tex). 
Möjlighet att söka på språk, språk ska synas i opac m.m. (borde fungera med Elasticsearch) 
Att Koha ska kunna känna igen när en bok är reserverad och skicka en påminnelse direkt istället för att vänta på utlösare för förseningsmeddelande. 
Lånestatus i libris för biblioteken. (borde kunna lösas med: https://github.com/AndreasJonsson/KohaLibrisServices) 
Få ett meddelande/notifikation/popup när man drar ett media åter som har CCODE Magasin.
Lost item fee on return ger samma meddelande påslaget som avslaget. Skulder återstår. Borde ställas in beroende på vilken lost status item har inte rakt över alla lost statusar.
Prenumerationer: det finns Item type och Itemtype for older issues. På samma sätt borde det finnas Location och Location for older issues. För en del tidskrifter skyltas senaste numret, och sedan går de direkt till magasin
När man går in på en post i träfflistan så underlättar det om man blir scrollad till den posten när man klickar bakåt istället för att börja högst upp och behöva scrolla ner igen. 
Vi saknar möjligheten att ansöka om lånekort digitalt, med en e-tjänst, som man kunde förut. Vore även bra om man kunde lägga in pin-kod med hjälp av mobilt bank-ID eller nåt. Och fortfarande ge sitt medgivande enligt GDPR också, förstås. Kanske går att samordna? 
Utökad funktionalitet i syspref ""AllowHoldDateInFuture"" som vi har tänkt använda som bokning av orkestermaterial (orkestrar vet att de ska spela ett visst material på konsert i maj och vill ha materialet i april så de vill boka det i januari). Som det är nu så kan jag låna ut ett material dagen innan, det får en kort tid men inga direkta meddelanden om det. Det skulle räcka med att få upp en varningstext med "obs, kort datum då annan låntagare bokat materialet". Alternativt en helt egen funktion för det.
Fakturering
Förbättrade möjligheter till magasinsbeställningar direkt i Koha
Vi har stora problem med dubblettposter i beståndsposterna från nattlig import från Libris - går det att direktimportera poster till Koha utan att det blir en dubblettpost av den bibliografiska posten i Koha nästa dag? 
Förbättringar i ElasticSearch-funktionalitet, t.ex. sortering och rankning
Onlinebetalning av avgifter
Utvecklade verktyg för rensning av låntagare. Automatiserande av processen via api:er.