Göteborgs implementering av Koha (19 bilder)

Göteborgs implementering av Koha, Emma Ternrud och Cecilia Alfredsson, Göteborgs universitetsbibliotek

GUB kör Koha live sen april 2018. Använder 18.05 och uppgraderar löpande. 196 anställda, 1.6 miljoner exemplar i systemet, 5000 tryckta tidskrifter, ca 240000 lån per år. GUB har nyligen lagt ut sin projektrapport, se koha.se. I deras NYS-projekt ingick byte av discoverysystem och ILS.

GUB gjorde en första testmigrering i augusti 2016.

Primo upphandlades 2016. Man beslöt att inte använda en egen OPAC så discoverysystemet skulle ersätta denna funktionalitet. Detta gick man live med i februari 2017. Integration med tidigare systemet Virtua, och nu har man Koha integrerat. För att det skulle fungera har man gjort en hel del utvecklingsarbete i Koha. Speciallösningar som ska fungera för personalen på GUB. Man nämner exempel referensböcker, som inte ska lånas ut men ibland görs det, då ska det inte gå att reservera dem så att de hamnar fel vid återlämning. Från 2017 arbetade man med integration med omkringliggande system, som Adlibris, Gobi, grupprumsbokning, Primo, utskrifter med mera.

Integration mellan Koha & Primo är gjord med Kohas egna API som man har anpassat. GUB har gått ganska långt utanför standardfunktionaliteten i Koha.

Migreringsarbetet pågick under hela 2017 fram till påsk 2018, med paus för annat utvecklingsarbete. Men då fick man med sig i stort sett allt inklusive tidskriftsprenumerationer. Flera testmigreringar behövdes. Använda testprotokoll bygger på tidigare processkartläggningar som man gjort – först identifiera vad som görs i en process och därefter se om funktionaliteten stämmer med behoven.

Väldigt viktigt var och är information till alla kollegor på GUB. Men det blev lite lång tid mellan informationen och det var en brist. Ambitionen var hög men svår att leva upp till. Tanken var att ha en informationsansvarig men av olika anledningar blev det aldrig någon som fick den rollen.

Sista veckan innan systembyte hade man en detaljerad plan för övergången, till och med tidsangivelser. Bytet skedde över påskhelgen. Efter påsk har NYS-projektet, där övergången till Koha är en del, övergått till förvaltning med en ny organisation kring. Man räknar med att göra nya releaser fyra gånger om året, dels i samband med Community-releaserna av Koha men också däremellan egenkompilerade versioner baserad på den kod som finns på GitHub.

I framtiden vill man få in ElasticSearch i Community-releasen. Och man vill arbeta med att få in sin egen utveckling i Community-mastern, för att minska behovet av eget underhåll och göra det enklare för det egna systemet i samband med uppgraderingar. GUB är intresserad av att prata med nätverket om transaktionsloggar som underlag för felsökning och statistik.

GUB har massvis med egen utveckling som inte är helt enkel att använda för andra bibliotek. Vill man ändå ta del av detta är det bara att maila, så hjälper GUB till!

Presentation: 2018 Luleå – Cecilia Alfredsson och Emma Ternrud – Koha på Göteborg UB