Kohas utvecklingsgrupp (6 bilder)

Kohas utvecklingsgrupp, Andreas Hedström Mace,
Stockholms universitetsbibliotek

Skapades våren 2018, fyra deltagare (hittills). Hitta möjliga vägar och kontaktytor för samarbete runt utveckling av Koha. Inte nån form av beställarorganisation. Man har en enkät ute om behovsinventering som i skrivande stund har fått 13 svar. Bland annat har behov av fjärrlånemodul, fakturering, ElasticSearch, OPAC, hämtning från Libris via OAI-PMH, utskriftshantering m.m anmälts till arbetsgruppen. Gruppen sammanställer och rapporterar tillbaka till användargruppen/nätverket. Arbetet i gruppen kommer att öka takten på arbetet under hösten 2018.

Presentation: 2018 Luleå – Andreas Hedström Mace – Utvecklingssamordning