Nya Libris XL (21 bilder)

Nya Libris XL, Maia Dexander, Kungliga Biblioteket

Visionen för KB har varit att gå från Marc till länkad data. Libris innehåller mer än 10000000 titlar, och katalogtekniken är mer än 45 år gammal. Tekniken och lagringsformatet behövde uppdateras, och för att göra det tillgängligt länkat behövdes Voyager bytas. Det finns också nya behov i samhället.

Marc finns fortfarande kvar, eftersom bibliotekssystemen inte hanterar länkad data. Konvertering sker till Marc före export.

Ny teknik ger nya möjligheter att automatisera, minska dubbelarbete och kommunicera med omvärlden och dela med sig data.

Övergången: KB arbetade med många olika införandeaktiviteter för att förenkla övergången. Instruktionsfilmer, FAQ, blogg med mera. Dokumentation finns också på GitHub.

Systembytet skedde först i maj 2018. Systemet låg ute en månad och Voyager stängdes. KB blev därmed första nationalbiblioteket i världen att gå över till länkad data. En fördel som lyfts fram är möjligheten att söka biblioteksdata, kvalitetskontrollerad, ibland annat Google.

Libris Webbsök ser ut ”som det alltid har gjort”, sen 2007. Men det kommer en uppdatering av gränssnittet så småningom, men först arbetar man med XL. Stort tryck på Webbsök.

KB har en roadmap som man vill arbeta efter, som finns att läsa på Libris-bloggen.

Kommentar från Andreas om Koha/länkad data. Det finns påbörjat utvecklingsarbete för att använda detta i Koha, det är Libriotech som arbetar.

Presentation: 2018 Luleå – Maia Dexander – Libris XL