Svensk fjärrlånemodul till Koha (6 bilder)

Svensk fjärrlånemodul till Koha, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad och Jessica Andersson, Alingsås bibliotek

Grunden till det nya fjärrlånesystemet är gjord av PTFS Europe och ursprungligen byggd för engelska bibliotek men det arbetas nu med anpassningar för svenska förhållanden: Libris fjärrlån, koppling till biblioteksdatabasen, systeminställningar för lokal anpassning av flöde och beställningsformulär.

Fjärrlånemodulen är ett utvecklingsönskemål som har varit på diskussion under flera år. En kärngrupp har nu arbetat ihop under de senaste åren och har tillsammans tagit fram en kravspecifikation som ska svara mot behoven hos olika typer av biblioteksverksamheter.

Utvecklingen sköts av Magnus Enger på Libriotech.

Presentation: 2018 Luleå – Jessica Andersson och Hans Pålsson – Lån från när och fjärran