Översättning

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dokumentation rörande översättning. Det här är en sammanfattning av diskussioner och dokument från kanalen #översättning på Mattermost [1].

Dokumentation och länkar

- Råd och tips på den internationella Kohawikin [2]

- Bibliotekstermer på svenska och engelska Media:bibliotekstermer.pdf

Introduktion till översättning av Koha

Basen för översättning av Koha och dess manual är webbplatsen translate.koha-community.org [3]. Om du skapar ett konto [4] där kan du delta i översättningsarbetet direkt på denna webbplats. Klicka dig sedan fram till det språk och den version av Koha du vill översätta - t.ex. svenska/23.05. Väl där kommer du se en översikt som visar hur översatt denna version respektive enskilda delar är. Notera:

- "Expand details" högt på översiktssidan visar länkar till delar av hela översättningen som har specifika problem som t.ex. länkar som inte matchar originaltexten, felaktig syntax, problem med citattecken osv.

- Man kan också översätta offline d.v.s. i filer lokalt på sin egen dator. Den metoden användes i början när det bara fanns en översättare för svenska, men är mindre lämplig nu när vi är flera som riskerar att göra dubbelarbete eller skriva över varandras översättningar. OBS! Om du ändå använder filer: se till att hålla ordning på sådant som unix/windows linefeeds, teckenkodning osv. Laddar man upp en fil med fel försvinner hela filens texter och man får ta kontakt med Translation manager för att få hjälp.

- Översättningen är uppdelad i filer enligt följande:

 • sv-SE-marc-MARC21.po - Detta är som namnet antyder texter relaterade till användningen av MARC21 (som är det MARC-format vi normalt använder i Sverige)
 • sv-SE-marc-NORMARC.po - Texter som används för att stödja den norska MARC-dialekten NORMARC. Dessa behöver egentligen inte översättas.
 • sv-SE-marc-UNIMARC.po - Texter som relaterar till användningen av UNIMARC.
 • sv-SE-opac-bootstrap.po - Detta är Opacens texter. Använder man en publik katalog kan det vara lämpligt att hålla denna fullt översatt. Bootstrap refererar bara till vad det tekniska ramverket heter som sköter layouten - tidigare har det funnits andra varianter.
 • sv-SE-pref.po - Systemparametrarna. Dessa texter ses främst av systembibliotekarien. Filen är översatt så det är främst ändringar och nya funktioner som tillkommer. Men notera gärna tokigheter i översättningen och justera dem här. OBS! Särskilda regler gäller för formateringen av översättningen. Det är bara själva texten som skall översättas - syntaxen i början skall uteslutas ur översättningen. Se dokumentation på den engelska wikin [5]
 • sv-SE-messages.po - är för texter som inte i sig hör till en sida, utan till en funktion eller data, som kolumn-namn, exemplarstatusar och liknande som kan användas på många ställen.
 • sv-SE-messages-js.po - är motsvarande fast för texter som förekommer i olika javascript som behöver sin egen explicita syntax för att översättas bra.
 • sv-SE-staff-prog.po - Här finns alla texterna för personaldelen av Koha. Termen prog refererar till den tekniska lösningen för layouten (man diskuterar att påbörja ett byte till bootstrap även för personaldelen och då kan en fil sv-SE-staff-bootstrap.po möjligen tillkomma).

Några råd till nya översättare

 • Var inte blyg för att hoppa över sådant som du inte förstår. Med tiden blir det lättare att förstå vad som skall översättas och inte.
 • Var noga med att behålla formatering likadant som i originaltexten. Detta gäller antal mellanslag (och deras placering - även i slutet av texten), citationstecken, kommatecken (så långt det är möjligt) osv. Särskilt viktigt är %s som är en platshållare för annan data ("Welcome, %s to your account" översätts "Välkommen, %s till ditt konto" och blir kanske "Välkommen, Viktor till ditt konto" i själva Koha). Det är viktigt att behålla alla %s exakt som de står.
 • Du kan översätta när som helst på året, men ungefär en vecka innan varje version av Koha släpps inträder vad som kallas "string freeze". Under den tiden förbjuds programmerarna att ändra några texter i Koha just för att vi översättare skall ha en chans att polera texterna utan att de ändras. Allra mest användbart är detta för redan översatta språk - som svenska - som enbart behöver göra justeringar och ta hand om de texter som hör till nya eller ändrade texter i den kommande versionen.
 • Det finns kortkommandon för många saker i översättningswebben. Använd dem för att snabba upp arbetsflödet när du gör repetitiva sysslor som att t.ex. granska många småändringar i texter. Håll muspekaren över de knappar i gränssnittet du använder ofta för att se en popup med kortkommandot.
 • Har du översatt en text men känner att den behöver ytterligare slipning markerar du kryssrutan "Needs work".
 • Du kan växla mellan läget "Submit" som skriver ändringar direkt och "Suggest" som markerar din översättning som ett förslag som någon behörig senare måste granska. Använd i första hand "Submit".
 • Funktionen "Copy into translation" är guld värd för t.ex. textsträngar som inte behöver översättas alls eller i de många fall där det finns komplex syntax. Att kopiera in originaltexten och bara justera själva texterna sparar mycket arbete med att få saker som "%s%s %s, %s %s, %s%s" att bli rätt.
 • Saknar du knappar som nämns kan det vara så att ditt konto i Pootle (den programvara som driver översättningswebben) saknar behörigheter. Ta i så fall kontakt med den som är Translation manager i nuvarande release team (sök t.ex. på engelska wikin).
 • Till vänster om den text du översätter just nu finns ofta information som kan vara svår att avkoda i början men som också kan ge ledtrådar om var och hur texten du översätts används. Det kan handla om sökvägar till filer som visar var i gränssnittet texten hör hemma eller ren programkod som visar vilka variabler som ersätter alla %s i texten. Ju mer van du blir desto mer hjälp kommer denna information vara.
 • Kontaktpersoner: Det är Translation manager för aktuellt release team man vänder sig till vid problem med servern, trasiga översättningsfiler, kontotrassel osv. Vem som är translation manager bör man själv kontrollera, men Bernardo Gonzales Kriegel har förtjänstfullt varit det för så många versioner av Koha att hans namn är det troligaste. I Sverige har Emma Ternrud och Ola Andersson förhöjda behörigheter för att kunna t.ex. godkänna förslag.
 • Terminologi diskuteras löpande på Slack-kanalen, hör av dig om du är osäker på något. När det gäller återkommande termer har vi påbörjat ett delat Google-dokument att samlas kring. Detta hittas som "Pinned item" på Slack-kanalen.
 • Det finns en internationell e-postlista för översättare. Där kan man både ställa frågor och hålla koll på när string freeze inträder, nya filer kommer upp osv.

Översätt lokalt med jQuery

Med hjälp av JQuery snippets (dvs kodsnuttar) kan man "rätta" och justera felaktiga översättningar. Detta är dock inte att föredra  långsiktigt men fungerar hyggligt som en enkel justering som snabbt kan sättas på plats.

Översättarens ordlista över Kohatermer engelska - svenska version 2023

Listan över föredragna termer är framtagen i arbetsgruppen för översättning. Har du synpunkter eller förslag på andra termer? Lämna dem gärna på översättningskanalen på Slack.

= föredragen term

= kan användas i vissa sammanhang

= använd inte

🠫= se vidare nedan

A

acquisition
inköp
förvärv
Inköp används konsekvent i OPAC. Förvärv kan användas vid behov enbart i personalklienten.
available
tillgänglig

B

batch
satsvis
sats (substantiv)
🠫se vidare nedan
bibliographic record count
antal bibliografiska poster
biblionumber
biblionummer
postnummer
bundle
paket

C

cancel
avbryt
ta bort

Term som används varierar beroende på sammanhang

cart
minneslista
vagn
cash register
kassaregister
cashup
avstämning (av kassa)
check out /check in
utlån / återlämning
circulation
cirkulation
utlån
🠫se vidare nedan
city
ort
collection
avdelning
collection code
avdelning
consent
medgivande
jag samtycker
contract
avtal
copyright date
utgivningsår
course reserves
kurslistor
credit type
krediteringstyp
curbside pickup
upphämtning

D

debit type
debiteringstyp
delete
ta bort
borttagning
radera
department
institution
fakultet
desk
informationsdisk
digest
sammanställning
discharge (verb)
stryka
godkänn begäran om borttagning (av låntagarkonto)
discharge (substantiv)
borttagning

E

enable
aktivera
påslagen

F

fines
avgift/avgifter
övertidsavgift
böter
fund
budgetställe

G

gone no address
ogiltig adress
guarantor
vårdnadshavare

H

holding(s)
bestånd
holding library
aktuellt bibliotek
holds
reservationer
hold(s) filled
infångad reservation
reserverat exemplar tillgängligt
home library
hembibliotek

I

identity provider
identitetsleverantör
in transit
under transport
item
exemplar
item record
exemplarpost
itemtype
exemplartyp
interlibrary loan request
fjärrlånebeställning
fjärrlån

L

late orders
sena beställningar
library card
lånekort
bibliotekskort
lost
förkommen

saknas

M

modify
redigera
ändra
modifiera

N

non-public note
intern anmärkning

O

order
beställ
overdue
försenad

P

parent/child
övergripande/underliggande
patron
låntagare
pending hold
pick up
hämta
pick-up location
avhämtningsbibliotek
hämtbibliotek
plugin
plugin
priority
public list
offentlig lista
köplats
publication place
förlagsort
publisher
förlag
publisher location
förlagsort

R

recall
återkrav/återkräva
🠫se vidare nedan
record
post
katalogpost
renew
låna om
renewal
omlån
restricted
spärrad
resume
återuppta
routing list
mottagarlista

S

shelving location
placering
slot
tidsspann
Sub field (MARC)
delfält - rekommenderas av KB
underliggande fält
suppress/suppressed
dölj/dolda
suspend
pausa
system preference
systeminställning
systempreferens

U

user ID
användarnamn
användar-ID

Begrepp och uttryck

batch
satsvis eller sats används beroende på innebörd. Batch item modification översätts till Redigera exemplar satsvis, medan ...items in a single item modification batch översätts till exemplar i en enda redigeringssats.
circulation
cirkulation används då det är ett vidare begrepp och omfattar samtliga lånetransaktioner. Används när det inte är specificerat om det gäller utlån, omlån eller återlämning.
fill hold
recall
termer som används är återkrav, göra ett återkrav eller återkräva beroende på sammanhang. Termen används när en bok är utlånad på lång lånetid men kan krävas tillbaka efter ett visst datum av biblioteket om en annan låntagare vill låna boken.