Statistik/Författarfonden

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Författarfonden

Bibliotek Mellansjö har filat vidare på Magnus Engers rapporter för inrapportering till författarfonden, och författarfonden har skapat script för vidarebearbetning av resultatet från de här rapporterna - så det är smidigt för fonden om vi alla kör dessa rapporter.

Ett par saker att kontrollera innan ni kör rapporterna under "Koha to Marc mapping"

biblioitems.editionstatement ska vara knutet till Marcfält 250$a

biblio.copyrightdate ska vara knutet till Marcfälten 260$c och 264$c

Författarfonden vill ha resultatet som csv-fil med semikolon som avgränsare

'Antal utlån - uppdaterad mars 2024'

SELECT 
CASE
    WHEN EXTRACTVALUE(metadata,'//controlfield[@tag="001"][../controlfield[@tag="003"]=''SE-LIBR'' or ../controlfield[@tag="003"]=''LIBRIS'']')
    THEN 
    ExtractValue( biblio_metadata.metadata, '//controlfield[@tag="001"]')
    ELSE ''
    
    END 
    AS LibrisID,   
 biblio.author AS Författare,
 biblio.title AS Titel,
 ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS Delbeteckning,
 ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]') AS Deltitel,
 biblio.copyrightdate AS Utgivningsår,
 editionstatement AS Upplaga,
 CONCAT(biblioitems.isbn,'|') AS ISBN,
 itemcallnumber AS Hyllsignum,
 itemtypes.description AS Exemplartyp,
 count(s.datetime) AS 'Antal utlån'
FROM statistics s
JOIN items i ON (i.itemnumber=s.itemnumber) 
LEFT JOIN biblio ON (biblio.biblionumber=i.biblionumber) 
LEFT JOIN biblioitems ON (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)
LEFT JOIN itemtypes ON (biblioitems.itemtype=itemtypes.itemtype)
LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio_metadata.biblionumber=biblio.biblionumber)

WHERE s.datetime BETWEEN (<<Utlånat från och med (åååå-mm-dd)|date>>-INTERVAL 1 DAY) AND (<<Utlånat till och med (åååå-mm-dd)|date>>+INTERVAL 1 DAY)
	 AND s.itemnumber IS NOT NULL AND s.type IN ('issue','renew')
     AND i.itype !='foremal'
         

GROUP BY biblio.biblionumber 
ORDER BY Författare,Titel, Delbeteckning, Deltitel

'Referens, antal exemplar - uppdaterad mars 2024'

SELECT 
 CASE
    WHEN EXTRACTVALUE(metadata,'//controlfield[@tag="001"][../controlfield[@tag="003"]=''SE-LIBR'' or ../controlfield[@tag="003"]=''LIBRIS'']')
    THEN 
    ExtractValue( biblio_metadata.metadata, '//controlfield[@tag="001"]')
    ELSE ''
    
    END 
    AS LibrisID,

 biblio.author AS Författare, 
 biblio.title AS Titel, 
 ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS Delbeteckning,
 ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]') AS Deltitel,
 editionstatement AS Upplaga, 
 publicationyear AS Utgivningsår, 
 CONCAT(biblioitems.isbn,'|') AS ISBN,
 issn AS ISSN, 
 itemtypes.description AS Exemplartyp,
 itemcallnumber AS 'Hyllsignum',
 COUNT(*) AS 'Antal referens-ex'
FROM 
 items
LEFT JOIN biblio ON (biblio.biblionumber=items.biblionumber)
LEFT JOIN biblioitems ON (biblioitems.biblionumber=items.biblionumber)
LEFT JOIN itemtypes ON (biblioitems.itemtype=itemtypes.itemtype)
LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio_metadata.biblionumber=biblio.biblionumber)

WHERE items.notforloan = 1 
GROUP BY items.biblionumber
ORDER BY Författare,Titel, Delbeteckning, Deltitel


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Författarfonden, Magnus Engers rapporter för Hylte

De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapporter - du kommer troligen behöva anpassa dem något.

Några råd om hur du anpassar rapporterna:

 • Databasens struktur ser likadan ut i olika Koha-installationer, men däremot ändras koderna för medietyper, biblioteksfilialer och placeringar. Dessa behöver du ändra för att matcha de ditt bibliotek använder. Koder för medietyp hittar du på http://www.minkoha-personaldel.se/cgi-bin/koha/admin/itemtypes.pl. Koder för biblioteken hittar du på /cgi-bin/koha/admin/branches.pl och placeringarna finns på /cgi-bin/koha/admin/authorised_values.pl under LOC i drop-down menyn.
 • Referenser till datum behöver du ändra så de stämmer med den tidpunkt du vill ta ut statistik för.

Ref, antal exemplar och signum

SELECT 
 i.homebranch AS Bibliotek, 
 SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, 
 b.title AS Titel, 
 SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn,
 volume AS Del, 
 editionstatement AS Upplaga, 
 publicationyear AS Utgar, 
 isbn AS Isbn, 
 itemcallnumber AS signum,
 COUNT(*) AS Antal 
FROM 
 items as i, 
 biblio as b, 
 biblioitems as bi 
WHERE i.biblionumber = b.biblionumber 
 AND i.biblionumber = bi.biblionumber 
 AND i.notforloan = 1 
GROUP BY i.biblionumber