Bibliotek som gått live: Lund Universitetsbibliotek (19 sidor + 15 bilder)

Bibliotek som gått live: Lund Universitetsbibliotek – Maria Hedberg, Åsa Forsberg och Björn Nylén från Lunds universitetsbibliotek

Lunds UB har 26 bibliotek, 400 000 utlån per år och 30 000 aktiva låntagare. Bakgrund till bytet av ILS var både ökade driftkostnader, ett föråldrat bibliotekssystem och behov av att konkurrensutsätta detta.

Deras projektorganisation består av IT-avdelningen, katalogspecialist, testansvarig och resurser inom olika områden. De använder ett agilt arbetssätt enligt scrummetoden med utveckling i 2-veckors sprintar. För att kommunicera med verksamheten under implementeringen så hade de öppet hus varannan vecka där dit alla kollegor bjöds in.

Lund skrev sin egen migreringskod och gjorde upprepade migreringar hela våren. En svårighet var migreringen av tidskriftsbestånd och periodikamönster. Utveckling som gjorts gäller bl a beställningar, låntagarregistreringar, fakturering samt integration med externa och interna system.

Testning av Kohas funktionalitet och egen utveckling utfördes av en lokal testansvarig och frivilliga bibliotekarier med olika fokusområden. Även användartester med slutanvändare gjordes och tanken är att det ska fortlöpa regelbundet.

Flera utbildningstillfällen hölls kort före lansering. Utbildningen hade diskfokus och de använde sig av en speciellt utsedd testinstans av Koha. Istället för vanliga manualer sammanställdes FAQ:er, både för personal och för slutanvändare.

Det gamla systemet stängdes 7 juni och därefter följde migrering, verifiering och korrigering. Koha/LUBcat öppnades 19 juni.

Rapport: https://koha.se/wiki/images/a/a0/Inf%C3%B6randet_av_Koha_vid_LUB_2018.pdf

Presentation: 2018 Luleå – Maria Hedblom, Åsa Forsberg och Björn Nylén – Koha vid Lund UB