Diskussion & Wiki

slack_cmykKohanätverket använder sig främst av plattformen Slack för kommunikation, mellan de fysiska möten som anordnas av de deltagande biblioteken. Adressen är koha.slack.com.

Plattformen är endast öppen för medlemmar och kräver inloggning, kontakta någon av styrgruppens medlemmar för mer information om access. Det är förutom personlig inbjudan möjligt att registrera domäner, så att alla med en e-postadress tillhörande domänen själva kan kan skapa en användare och logga in.

Nätverket upprätthåller också en wiki, med mer information och dokumentation. Adressen är http://koha.se/wiki.