Plugin: Automatisk gallring i Libris

Sedan hösten 2023 finns ett plugin som automatiskt raderar Libris-beståndet när man raderar exemplarposterna i Koha.

Plugin: https://github.com/Kreablo/koha-plugin-libris-delete-holding

Utvecklingen har finansierats av Alingsås bibliotek, Bibliotek Mellansjö, Bibliotek i Västmanland och Katrineholms bibliotek.

Bild: CC 2.0 Cari McGee www.carimcgee.com