Möten och framträdanden

Framtida:

 • 20 september, 25 oktober, 29 november 2024 Digitala höstmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 26 januari, 23 februari, 22 mars, 31 maj 2024 Digitala vårmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)

Historiska:

 • 23-25 april 2024 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Biblioteken i Norrbotten (Luleå) [Anteckningar]
 • 22 september, 27 oktober, 24 november, 15 december 2023 Digitala höstmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 27 januari, 24 februari, 28 april, 26 maj 2023 Digitala vårmöten i Svenska Kohanätverket
 • 28 mars till 30 mars 2023 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Västmanlands bibliotekssamarbete (Västerås) [Anteckningar]
 • 30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december 2022 Digitala höstmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 28 januari, 25 februari, 29 april, 20 maj 2022 Digitala vårmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 17 maj 2022 digital presentation på KohaLa Symposium, Orleans, Frankrike
 • 29 mars till 31 mars 2022 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Blekinge tekniska högskola (Karlskrona) [Anteckningar]
 • 1 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december 2021 Digitala höstmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj 2021 Digitala vårmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 2 oktober, 23 oktober, 27 november, 18 december 2020 Digitala höstmöten i Svenska Kohanätverket (programmet)
 • 24 april 2020 Presentation om Webbtillgänglighetsdirektivet av Örjan Hellström, Förvaltningen för kulturutveckling – Västra Götaland [Presentation].
 • 27 mars 2020 Presentation Kontohantering i Koha och Flashbox med Koha-API av Oscar Celsing [Presentation].
 • 9 mars 2020 Paneldebatt om Open Source bibliotekssystem i Sverige vid Chalmers bibliotek.
 • 15-17 oktober 2019 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Lund universitetsbibliotek. [Anteckningar]
 • 1 oktober 2019 Erfarenheter av Koha i Sverige och Finland, Haparanda Stadshus
 • 26-28 mars 2019 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid bibliotek Mellansjö (Skövde). [Anteckningar]
 • 27 mars 2019 Öppen eftermiddag om öppen källkod vid Skövde Kulturhus.
 • 17-19 oktober 2018 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket och Hackfest vid Luleå universitetsbibliotek. [Anteckningar]
 • 9 oktober 2018 Presentation vid Pontificia Università della Santa Croce i Rom.
 • 10-12 september 2018 Presentationer vid KohaCon18 i Portland, Oregon. [Presentation 1]. [Presentation 2].
 • 25-26 juni 2018 Presentation av Svenska Kohanätverket vid “Symposium Koha 2018” vid Bibliothèque universitaire de Paris 8, à Saint-Denis
 • 21-22 mars 2018  Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Alingsås bibliotek. [Anteckningar]
 • 30 januari 2018 Svenska Kohafolkbibliotek samlas i Alingsås
 • 29 november 2017 Koha Hackdag vid Lund universitetsbibliotek.
 • 4-5 oktober 2017 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Högskolan i Kristianstads bibliotek. [Anteckningar]
 • 27-28 mars 2017 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Göteborgs universitetsbibliotek. [Anteckningar]
 • 23 januari 2017 “Open Source Systems in the Public Sector Symposium” vid Swedish Museum of Natural History/Bioinformatics and Genetics
 • 29 november 2016 Presentation och demonstration av Koha till Umeå Universitetsbibliotek
 • 18 oktober 2016 “Mot bibliotek 3.0 och tillbaka till friheten” vid Bibliotekshögskolan i Borås
 • 11 oktober 2016 Koha panelsamtal vid LIBRIS inspirationsdag [PDF]
 • 4 oktober 2016 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Gävle högskolebibliotek [Anteckningar]
 • 17 februari 2016 Medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Stockholms universitetsbibliotek [Anteckningar]

Uppförandekod för konferens och möte

Alla deltagare, talare, sponsorer och volontärer på vår konferens är skyldiga att acceptera följande uppförandekod. Arrangörerna kommer att upprätthålla dessa riktlinjer under hela evenemanget. Vi förväntar oss ett samarbete där alla deltagare bidrar till att säkerställa en trygg miljö för alla.

tl;dr: var underbara mot varandra

Behöver du hjälp?

Du har våra kontaktuppgifter i de e-postmeddelanden vi har skickat.

Snabbversionen

Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg och inkluderande konferensupplevelse för alla – och vi är måna om att deltagare som bidrar till en ökad mångfald känner sig välkomna. En viktig förutsättning är att konferensen är fri från trakasserier – dvs uppträdanden som kränker någons värdighet – och det är den som påverkas som avgör om ett beteende känns ok eller inte. Sexuellt eller fördomsfullt språk och bildspråk ska undvikas i samtliga konferensens sammanhang, inklusive föredrag, workshops, fester, Twitter etc. Konferensdeltagare som – enligt arrangörens ensidiga bedömning – bryter mot dessa regler kan avvisas från konferensen utan återbetalning.

Den mindre snabba versionen

Det råder nolltolerans mot trakasserier på konferensen och vi ser särskilt allvarligt på trakasserier som har samband med kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion.

Trakasserier definieras här som ett uppträdande som kränker någons värdighet – oavsett om kränkningen sker direkt genom ett beteende som riktar sig mot en specifik person eller indirekt, genom olämpligt uppträdande i sammanhang som medför att det kränkande budskapet når den som illa berörs. Det är den som utsätts eller påverkas av ett uppträdande, som avgör om det känns harmlöst eller kränkande.

Begreppet omfattar bland annat ovälkomna eller olämpliga kommentarer med anknytning till – eller påträngande nyfikenhet avseende – kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion. Även oombedd sexuell uppmärksamhet i form av kommentarer eller gester utgör trakasserier, liksom oombedd eller ovälkommen beröring. Andra beteenden som kan omfattas av begreppet är exempelvis visning av sexuella bilder, avsiktlig skrämsel, förföljelse, oönskad fotografering eller inspelning, samt ihållande avbrott i föredrag eller andra aktiviteter.

Förutom rena trakasserier förväntar vi oss att deltagare uppför sig på ett sätt som bidrar till att konferensen upplevs som inkluderande av alla – oavsett kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion. Att lufta sina fördomar om olika grupper, tillskriva individer egenskaper utifrån stereotyper kring grupper, samt att resonera kring vad som är ’normalt’ eller ’naturligt’, är typexempel på sådant som har en exkluderande verkan.

Deltagare som uppmärksammas på att ett beteende är ovälkommet, olämpligt eller kränkande, förväntas upphöra med detta omedelbart.

Om någon deltagare – enligt konferensarrangörernas ensidiga bedömning – ägnat sig åt trakasserier, så kan konferenspersonal utfärda en varning eller avvisa deltagaren från konferensen utan återbetalning.

Sponsorer förväntas värna om en inkluderande konferensmiljö och omfattas också av trakasseriförbudet. Sponsorer ska avstå från marknadsföring som kan bidra till att skapa en sexualiserad miljö på konferensen.

Om du känner dig trakasserad eller märker att någon annan är utsatt för trakasserier, vänligen kontakta konferenspersonalen.

Samtliga deltagare förväntas följa dessa regler på konferensen, eventuella workshops och konferensrelaterade sociala arrangemang. Riktlinjerna bör respekteras även på nätet medan konferensen pågår, under vissa omständigheter. Om det budskap som publiceras – till exempel på sociala medier – troligt dyker upp i de andra deltagarnas flöden eftersom det relateras till konferensen, så är det nämligen ingen större skillnad mot att yttra budskapet verbalt i lokalerna. Vi ber er därför att fundera över om det ni vill publicera riskerar att motverka en inkluderande miljö på konferensen – och i sådana fall använda gott omdöme, till exempel genom att begränsa spridningen eller kopplingen till konferensen.

(uppförandekod hämtad från http://confcodeofconduct.com/index-sv.html)