Svenska Kohanätverkets tredje användarmöte i Göteborg 27-28 mars 2017

Programmet den 27 mars

Välkomnande och presentationsrunda deltagare

Jessica Andersson från styrgruppen hälsar deltagarna välkomna.

Samtliga deltagare presenterar sig med namn och hemvist.

Göteborgs UB presenterar sitt Koha-arbete

Rebecka Gustafsson, Emma Gustafsson (produktägare Koha på GUB), Cecilia Alfredsson.

Koha på GUB är en del av NYS projektet som betyder Nya System. Projektet handlar om en översyn av hela systemparken och se vad som ska bytas ut eller förändras. Har gjort en processkartläggning av bibliotekets huvudprocesser. Tanken är att få kontroll på processerna innan nya system utvecklas.

Testgruppen har utifrån processkartläggningen tagit fram testprotokoll och testat processerna gentemot Koha. Resultatet är att på vissa områden kommer GUB att göra egen utveckling. Fundering är ifall automatiska omlån i Koha kan användas för att hantera långlån. När det gäller Primo som OPAC så ställer GUB stora krav på Primo att beståndet lyfts fram på ett bra sätt och att Koha och Primo är välintegrerat. Mellan Primo och Koha kommer en funktion för beställningar att krävas. GUB har ett eget regelverk kring beställningar som inte Koha stöder out-of-the-box. Därför bygger man egen beställningsfunktionalitet. EDI funktionaliteten kring förvärv som Koha stöder är tyvärr inte tillräckligt omfattande. Därför så kommer GUB att anpassa den själva.

När det gäller kataloghantering så är Librisimporten viktig. Det finns en plugin utvecklad som ligger på Github. GUB gör även en del patchar som man vill ska införas i den officiella versionen av Koha.

I Koha finns det två olika katalogredigeringsfunktioner. GUB har börjat jobba med makron för att skapa katalogiseringsfunktioner som inte Koha stöder som standard. Detta är en funktion är inbyggd i Koha under avancerad redigering.

GUB kommer att använda Kohas OPAC som ett bibliotekskonto för låntagaren genom att skala bort de funktioner som inte behövs och branda den mot GUB.

Frågan om integrationen mellan Koha och en Discoverytjänst som Primo eller EDS diskuteras. GUB vill att sökningen i Primo ska ge bra och relevanta träffar även av Kohamaterial.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2017-Göteborg-Koha-nätverksmöte-170327_28.pdf

Högskolan Kristianstad (HKR)

Hans Pålsson och Kerstin Herrström

Högskolan har beslutat att gå över till Koha under 2018. Cirka 13 000 studenter med ett bibliotek, sju anställda på biblioteket. Idag använder de BookIT från Axiell. Som discoverysystem använder man Summon sedan fem år tillbaka.

Koha väljer man till stor del på grund av öppenhet och möjlighet till egen utveckling. HKR delar BookIT med Kristianstads kommunbibliotek. Detta gör även till att införande av Koha skulle innebära friare möjligheter för HKR. HKR har sett att andra bibliotek kan och tänker att då borde även de kunna.

Idag har man tagit fram en förstudie som man lagt fram i organisationen och därefter tagit beslut på att välja Koha. Det finns en testinstallation på en lokal server. Det är en trygghet att ha en lokal testinstallation. De har ännu inte gjort en fullimport från sin egen katalog men det är på G. Den lokala IT avdelningen är med på noterna och behjälpliga.

Med hjälp av Koha så vill HKR få en bättre funktionalitet med Summon. 20 000 poster i BookIT har fel LIBRISID och detta kommer medföra en del registervård i och med bytet till Koha. HKR planerar använda Libris som lokal OPAC.

Utmaningar idag är att fjärrlånemodulen saknas i Koha. Det har startats ett arbete kring utveckling av fjärrlånemodul till Koha. HKR ska driva införandet av Koha med befintliga resurser och sätter därför en längre tid för att nå målet.

E-post, räkningar, SPAR och utskrifter är några utvecklingsområden som man tänker lösa med hjälp av samarbete. HKR överväger att ändra en hel del rutiner i samband med införandet av Koha.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2017-Göteborg-Koha-GTB-170327.pdf

Svensk fjärrlånemodul till Koha med diskussion

Jessica Andersson, Anette Christensen och Hans Pålsson

Vad är redan gjort vad gäller fjärrlån. I BookIT fanns en väldigt välfungerande ILL-modul. Gruppen som nu arbetar med en fjärrlånemodul tar in tankar och idéer från olika håll för att skapa en bra modul till Koha.

Idag använder Alingsås inköpsförslag som en work-around för att hantera fjärrlån.

Det finns dock begränsningar med detta upplägg. Ex. saknas ett enkelt sätt att spara information om återlämningsdatum och övrig information om fjärrlånet.

Frågan om fjärrlånemodul togs upp redan på första nätverksträffen.

Gruppen har anlitat Magnus Enger för uppdraget. Finansiellt stöd från Kultur i Väst samt några av gruppmedlemmarna.

Gruppen har börjat ta fram en kravspecifikation, med flödesbeskrivning och kopplingar till andra system.

Utveckling av modulen kommer att göras april – juli 2017 av Magnus Enger/Libriotech. Det finns frågor kring behov angående meddelandefunktioner och avgifter med mera och hur detta varierar mellan olika bibliotek och typer av bibliotek.

Tanken är att modulen ska byggas in i Koha och bli en modul att välja i personalgränssnittet.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2017-Göteborg-Fjärrlån-presentation.pdf

Workshop – översättning i Koha (Viktor Sarge)

De flesta tycker att det är bra att ha Koha på svenska. Eftersom översättningsservern inte klarar av att alla deltagare går in samtidigt så visar Sarge hur det fungerar så får deltagarna testa sedan i lugn och ro.

Översättningsarbetet koordineras i kanalen #u-översättning på http://koha.slack.com

Det finns även ett Googledokument https://docs.google.com/document/d/1qlZQvPIe6DtAUeFnh_d1rIfxEdDv7YjZizyz21JD0oo/edit?usp=sharing där det går att diskutera översättningstermer.

Det finns ett översättningsprojekt per Kohaversion (två stycken rullas ut varje år).

När det kommer nya versioner så kommer det också nya texter att översätta.

Timing: Fokusera översättningen på string-freeze veckan då utvecklarna inte kan ändra på texter.

Tips:

 • Hoppa över det du inte förstår. Det går att förstöra delar av Koha ifall översättningen blir felaktig.
 • Behåll formateringen exakt. Ex. rör inte på %s
 • Flaggstångstoppsputsarlärlingsbrev är ett exempel på att svenska ord kan bli för långa för Koha.
 • ”needs work” kan vara bra att kryssa i så att andra kan granska innan det godkänns.
 • ”Submit” / ”Suggest”
 • Det finns kortkommandon för att snabba upp översättningarna.
 • ”Copy into translation”
 • Saknas knappar, det kan bero på för låg behörighet.

Strul:

 • Translation Manager – behörigheter, trasiga filer, serverstrul. Kolla release team.
 • Just nu är det Ola Andersson och Viktor Sarge som har högre behörigheter till svenska översättningar. Ex. kan godkänna förslag.

På koha.se finns startpunkten till översättning. Gå till http://koha.se/wiki/Översättning

http://translate.koha-community.org så finns översättningsservern som Koha använder sig av.

Flera deltagare på mötet anmälde sig till att hjälpa till med översättningar. Viktor bad dessa anmäla sig på http://koha.slack.com i översättningskanalen.

Vaggeryd berättar om sin Koha

Mia Olausson

Vaggeryd gick live i fredags den 24 mars.

Fortfarande en del barnsjukdomar kring OPAC och Webb.

Man väntar på plugin med mera. Bilderna tas från Google Books.

Programmet den 28 mars

Workshop – under huven på Koha, hur är det uppbyggt tekniskt med moduler + programmering + processer/jobb mm (Viktor Sarge)

Viktor Sarge presenterar via Skype, se presentationsbilderna.

Diskussionspunkter:

 • Utvecklingsarbete hos Kohabibliotek i Sverige
 • Hur hjälps vi åt i nätverket.
 • Hur hanterar man inköp och beställningar/uppdrag gemensamt i nätverket?
 • Hur delar vi med oss av dokumentation/information om pågående arbete i nätverket?

Grupp 1:

Utvecklingsarbete

 • Fjärrlånemodulen är viktigast att utveckla. Viktigt att få Libris fjärrlån att kommunicera med Koha men också fjärrlån med de nordiska länder, British Library och den tyska fjärrlånetjänsten Subito.
 • Tidskriftshanteringen. Antagligen kommer tidskriftshanteringen blir bättre i nästa version av Koha.
 • Personnummerhanteringen. I Koha finns den norska SPAR-hanteringen (SPAR= Statens personadressregister) men inte den svenska motsvarigheten.
 • Magasinsbeställningar. Behövs utveckling av Kohas holding som är för grund. Stockholms universitetsbibliotek behöver tre olika sorters kö/beställningar: vanliga beställningar, magasinsbeställningar och beställningar direkt till forskare. Just nu har Stockholms universitetsbibliotek det egentillverkade systemet Viola som tar hand om just detta eftersom det inte går i Koha. Eventuellt behöver också funktionen med beställningar i förväg utvecklas, till exempel ”Jag kommer från semester 1/6 och då vill jag kunna hämta denna bok”.
 • Reservationer från närmaste bibliotek. De åtta bibliotek i Västergötland som ska gå samman, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Tidaholm, Tibro, Skövde, Gullspång och Töreboda, kommer att ha flytande bestånd. De önskar att Koha ska klara av att se till att reservationerna går till närmaste bibliotek.
 • Tillgänglighet. Eventuellt behöver Kohas tillgänglighet vad gäller personer med synvariation utvecklas. Fungerar talsyntes med Koha?

Hur hjälps vi åt?
Vi kom fram till att forumet Slack och Wikin Koha.se räcker för att vi ska nå varandra och att vi ska vara flitiga med att använda dessa två och dela med oss. Man måste inte ge input för att få input.

Gemensamma upphandlingar
Vi hade inget exempel på bibliotek som gått samman för att upphandla en förbättring av Koha förutom utvecklingen av fjärrlånemodulen som är på gång.

Grupp 2:

Skickade aldrig in sina anteckningar.

Grupp 3:

Utvecklingsarbete hos Kohabibliotek (sub)

 • Nya avgiftstyper
 • Betalningslösning dibs
 • Beställningsfunktion, viola kopplad till koha

Hur hjälps vi åt i nätverket

 • En kontaktperson för varje bibliotek som rapportera till Svenska kohanätverket
 • Har man en bra idé lägg upp på slack och fråga vilka fler som er intresserade

Det här var nog en önskad utveckling: Automatisk kontroll av personnummer via spar.

En gemensam frågeställning till kb om hur förändringar i dataskyddsförordningen påverkar biblioteken.

Grupp 4:

Mer övergripande överblick av antal Kohabibliotek

Se vilka bibliotek som har Koha eller ska köra igång, samt kontaktpersoner. Vore intressant att även se vilka funktioner varje bibliotek använder, vilka företag som hostar och hur långt respektive bibliotek har kommit med Koha.

Delning av material

Kan vi använda wiki för att dela manualer med varandra. Även enkelt gjorda manualer? Borde finnas en viss struktur på wikin i så fall för hur man kan hitta allt.

Dela på admin och övrig personal gällande manualer

Konsultföretag

Kartläggning för vilka konsultföretag som finns för att köra Koha. Installation, drift och underhåll, uppdateringar samt specialjobb.

Förslag på utveckling

Vill ha ett samtal med övriga bibliotek på något sätt

Vill ha en formalisering av var utvecklingsförslag finns och hur vi kan gå tillväga

Går det att utveckla wikisidan för att synliggöra och samordna alla förslag på utveckling

Viktigt med kontaktperson för respektive projekt/utveckling som kan samordna vilka bibliotek som vill vara med.

Går det att prenumerera på sidan för att inte missa något?

Tydliga deadlines för hur lång tid alla bibliotek har på sig att säga till om att man vill vara med i utvecklingen.

Viktigt att alla känner till var informationen finns så ingen missas!

Måste stämma av den med den internationella sidan också

Grupp 5:

En kort summering av Grupp 5:s diskussion.

Utvecklingsfrågor:

 • Fjärrlån som ju är på g
 • Meddelanden av olika slag, samt pappersutskick
 • Kravhantering/Fakturering
 • Till viss del reservationshantering. GU uttryckte oro för att de har så många olika både låntagarkategorier och materialtyper som de inte löst ännu. Även behov av beståndsbeställningar (tidskrifter).

Slack är ett lätt sätt att snabbt slänga ut en fråga. Bra om vi där kan t ex informera varandra om vi håller på med något speciellt arbete, så vi inte uppfinner hjulet flera gånger.

Kanske en kontaktperson från varje ”aktivt” Koha-bibliotek kan bevaka Slack.

Påminna om att mycket värdefull info ligger på Wikin.

Presentera styrgruppens arbete under 2016-2017

samt fastställa styrgrupp under 2017-2018

Hitta värdkandidat till höstträff 2017.

Styrgruppen presenterar sitt arbete.

Den sittande styrgruppen får förnyat förtroende av mötet för perioden 2017-2018 och ev. ytterligare intressenter anmäler sig till någon i styrgruppen under veckan.

Värd för höstmötet 2017 blir Högskolan i Kristianstad.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2017-Göteborg-Styrgruppens-arbete-2016-2017.pdf

Avslutande diskussion och sammanfattning av dagen.

Jessica Andersson berättar om öppenkällkod mjukvaran Libki som reservationssystem.

Skaraborg berättar om sitt Kohaprojekt

8 kommuner längst upp i Västergötland som går över till Koha

I november så togs beslutet att gå över till Koha och skapa en gemensam katalog

Det har bildats olika grupper för att reda ut gemensamma regler och former för samarbetet.

Magnus Enger i Norge har hjälpt till. Man har kollat på olika företag och personer som kan bidra och till nästa månad blir det en upphandling. Officiellt så ska de gå live i januari 2018 och påbörja migreringen en filial i taget till hösten. En till rapport kommer till höstträffen.