Svenska Kohanätverkets andra användarmöte i Gävle 4 oktober 2016

Mötet öppnas av bibliotekschef Maivor Hallén

Totalt 46 deltagare på mötet.

Jessica Andersson/Alingsås och Ola Andersson/Luleå från styrgruppen presenterar sig

En kort runda där deltagarna får presentera sig

Joann Ransom följer med en presentation om Koha gemenskapen

Joann gör en tre månader lång resa där hon möter Kohaanvändare över hela världen.

Det startade 1999 med en lite grupp som jobbade på bibliotek för ett upptagningsområde med potentiella 30 000 låntagare. Fem stycken bibliotekarier. Då fanns det ett 12 år gammalt DOS system och all data kommunicerades via modem. Det var dags att byta ut systemet och man gick då ut till olika leverantörer men hittade inget som mötte behovet som fanns. På den tiden så användes modem och den kostnad som det skapade var bibliotekets största utmaning. Kontakt med Chris Cormack på en konsultbyrå skapades och man beslutade att bygga ett helt nytt bibliotekssystem och nu basera det på www internet som var på framgång.

Namnet Koha är Maori och betyder att ge en gåva av något speciellt till en gemensam samling.

När beslutet att bygga Koha väl var fattat så hade man 12 veckor på sig att bygga och införa det.

En månad efter lanseringen så påbörjades en översättning till polska.

Man uppskattar att det finns 15-16 000 Kohainstallationer runt om i världen.

“Alone we go faster but together we go further.” Kom på senare år att bli ett motto inom Kohagemenskapen.

Genom att träffas på Kohakonferenser så får man chansen att byta erfarenheter och tips med varandra vilket är värdefullt.

En stor dispyt uppstod då Liblime bröt med Kohagemenskapen och började leverera en egen version av Koha som inte var kompatibel med den globala utgåvan.

Globalt sett finns det flera konsultbyråer som jobbar med Koha, de konkurrerar med varandra om olika uppdrag, men tillsammans så bygger de vidare Koha i gemenskapen.

Koha gemenskapen är ett samarbete mellan tre grupper: Bibliotekarier (PEOPLE), Leverantörer (BUSINESS), och Utvecklare (DEVELOPER).

Viktigt att det finns en fungerande dialog och jämvikt mellan de olika parterna/grupperna för att systemet ska växa och utvecklas i rätt riktning. Det är viktigt att alltid ha i tanken att det är en open source produkt som skapas.

Koha behöver detagare i gemenskapen från alla nationer och sammanhang för att utvecklas. Det är denna spridning av bakgrunder som gör Koha starkt.

Fråga om Koha har blivit för komplex för att passa alla sammanhang: Joann svarar att Koha passar de flesta sammanhang, när man installerar en ny version av Koha så är många funktioner avstängda men kan aktiveras för de som behöver dessa.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/07/2016-Gävle-Presentation-Johann-Ransom.pdf

Hur ska vi samarbeta i Sverige kring Koha?

Anteckningar från Grupp 1

Översättning: Bättre samarbete efterlyses, annars blir det individuella översättningar – inte bra. Använd Slack.

Fjärrlån: springande punkt fortfarande, för flera bibliotek. Många stora bibliotek har redan löst problemet så det gäller att kunna anamma de ”system” som redan finns för Koha.

Dokumentation: Alla olika lösningar på systemet, vi har egen egen wiki på koha.se. Den kan användas mer givetvis. Vilken lösning man använder beror givetvis på var man använder systemet, till exempel Libris-moduler.

Dokumentation för hur man använder systemet, vilka inställningar är relevanta för biblioteket? Det behövs för att kunskapen bland användarna ska öka.

Samarbete: Ökad användning av våra befintliga metoder med tanke på att man inte heller ska vara blyg, våga dela med sig av saker som inte är färdiga.

Utveckling: behov av utveckling kring hur personnummer och SPAR-uppdatering hanteras.

Fråga: vilka är de stora luckorna i Koha? Fjärrlån, är väl vi ganska överens om. Annars handlar det om att man bygger rutiner utifrån bibliotekssystemet, kan man ”bara” ändra rutinerna så funkar systemet.

SUB: har löst magasinsbeställningar via Viola, GU har samma problem. Men lösningar finns. Problem relaterat främst till större bibliotek.

Flera bibliotek använder inte Koha´s OPAC, istället satsar man på Primo som opac (GU), Libris (LTU) m.m.

Anteckningar från Grupp 2

Använda sig av Slacken och Wikin på Koha.se

Översättning

Man går in på slack om man vill samarbeta kring översättningar

Det ska vara fler än bara några stycken som kan skicka in översättningar.

Samarbete mellan olika personer/institutioner.

Fjärrlån

GUB har eget ILL system som heter fjärrkontrollen

LIBRIS fjärrlån tillhandahåller data och sen används olika system lokalt

Kohabibliotek som ska använda inbyggda fjärrlånemodulen kommer att vara intresserade att bygga ett gränssnitt mot Libris fjärrlån

Dokumentation

Lathund och manual, svårt att samarbeta om man inte kommit igång.

Utveckling

Intressant för de som ännu inte gått över att hitta lösningar

Anteckningar från Grupp 3

Slack bra för praktiska frågor.

Enkla frågor får man snabbt svar på.

Fjärrlånehantering skulle kunna drivas nationellt? 

Integrerat i Koha vore bättre. Oslo jobbar med det. Ska bli klar i november.

Viola, Ebba m fl hanterar fjärrlån och kopplingar.

Vad är Koha Norden?

Skulle vara vinst om det var Koha Norden just i fjärrlånesammanhang eftersom vi lånar mycket mellan oss.

Plus Subito. Viktigt för universitetsbiblioteken med tidskriftsartikelhantering. Fakturering

Kopplingarna till Libris det viktigaste.

Koha kan vara på engelska men låntagardelen bör finnas också på svenska.

Viktor och Ola i Luleå har behörighet att lägga in översättningar. Finns dokument i Google docs med dokument med förslag på översättning finns.

Mina lån via Koha 

Gå in på Slack och titta så att man ser vad som händer?

Magnus Enger har en Facebook sida som heter Koha i Norden där han lägger ut nyheter.

Möten med tema och att man träffas i grupper katalogisatörer etc..?

SUB berättar om införandet av Koha i deras verksamhet

Det kommer att komma en skriftlig rapport kring erfarenheterna.

Alingsås berättar om införandet av Koha i deras verksamhet

Två personer, Jessica Andersson och Maria Lindh har haft huvudrollen med arbetet dock så har de flesta anställda i personalen varit aktiva i någon fas.

17 juni så var det Koha Go Live i det nya Alingsås Kulturhus.

Migreringen tog 3,5 månad istället för 2 veckor som det var planerat.

Blev en utmaning att både byta system och att flytta in i nya lokaler samtidigt.

Svårt att inte ha en leverantör att kontakta.

Först ute i Koha Sverige med sorteringsmaskin för bokinlämning skapade problem.

Fjärrlånemodul till Koha väntas komma i novemberutgåvan av Koha.

Leverantören har ställt in de olika inställningarna i Koha åt Alingsås. Här kommer de att själva gå igenom inställningarna när tid ges.

Ny sökmotor på gång som kanske kan förbättra prestandan.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2016-Gävle-Alingsås-Koha-nätverksträff-20161004.pdf

Arkitektur och Designcentrum berättar om sitt arbete med att införa Koha.

Anlitade Kreablo för att leverera Koha till sitt bibliotek. Projektet har rullat på bra utan problem. Lanseringsdatum är 17/10 2016.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2016-Gävle-Koha-ArkDes-2016-10-04.pdf

Högskolan i Gävle berättar om sitt arbete med att införa Koha.

Nuvarande IT-system är Libra. Driftas av deras egna IT avdelning, låg prioritet av avdelningen.

Tanken är att anlita Magnus Enger, Libriotech. Planen är att testa, ta beslut och ev. införa sommaren 2017. Man vill testa Koha ordentligt innan man inför det.

Andreas Hedström Mace berättar om nytt projekt för att stöda länkad data i Koha

Visa på möjligheterna med öppen länkad data i lokala bibliotekssystem.

Utveckling i linje med LIBRIS XL som minskar beroendet av MARC

Förbättrade dataflöden mellan LIBRIS och lokala system.

Finns det intresse från andra bibliotek att samarbeta kring projektet så kontakta Andreas Hedström Mace.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2016-Gävle-Koha-RDF-Gefle-4-okt.pdf

Göteborg universitetsbibliotek berättar om sitt arbete med att införa Koha

10 filialer med 200 anställda, 2,78 miljoner tryckta verk, 5 000 tryckta artiklar, 531 000 lån per år.

GUB har en komplicerad systemkarta med flöden som behöver samverka.¨

Flera olika utvecklingsarbeten.

Har gjort en stor processkartläggning.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2016-Gävle-GUB-presentation-2016-10-04.pdf

Summering av dagen

Dagens presentationer kommer att publiceras i #usergroup kanalen på Slack.

Nästa möte till våren hos Göteborgs UB.

Uppmaning till alla att delta mer aktivt på http://koha.slack.com för att utbyta information och samarbeta. OBS att det finns en mobilapp av Slack i App Store.

Stort tack riktades till det fina mottagandet som värdarna Gävle högskolebibliotek visade.