Styrgruppen

Följande personer sitter i styrguppen med uppgiften att samordna arbetet och driva på frågor i nätverket. Målet är att styrgruppen ska vara brett inkluderande och innehålla medlemmar från så många bibliotekstyper (akademiska-, folk-, region- och specialbibliotek) som möjligt. Styrgruppen väljs på årsbasis och består 2024-2025 av följande personer:

  • Jessica Andersson från Alingsås bibliotek.
  • Ola Andersson från Luleå universitetsbibliotek.
  • Stina Hallin från Lund universitetsbibliotek.
  • Örjan Hellström från Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen.
  • Karl Zetterström, Stockholms universitetsbibliotek.
  • Helena Sandström från Hylte bibliotek.
  • Emma Ternrud från Göteborg universitetsbibliotek.
  • Linda Wagenius från Biblioteken på Gotland.