Plugin: Orderflöde från bokleverantör in i Koha

Sedan våren 2021 finns ett plugin tillgängligt i Koha som underlättar orderflödet från bokleverantörer in i Koha. Pluginet är utvecklat på uppdrag av Svenska Kohanätverket och kan installeras i de senaste tre huvudversionerna av Koha.

För instruktioner om hur pluginet installeras titta här: https://github.com/Kreablo/koha-plugin-vendor-acquisition/

Ifall ni vill att er bokleverantör ska kunna skicka orderdata in i er Koha ge dem denna länk med det API som behöver efterlevas:
https://docs.google.com/document/d/1aGHbyR0xz4E1JKO_CIg6drVVznRPTvXzt9Zwqyobiws/edit?usp=sharing

Våren 2021 fanns följande bokleverantörer som erbjuder integration:

  • Adlibris

Kontaktpersoner inom nätverket som arbetat med pluginet:
Ola Andersson (teknisk design och upprättande av API)
Klas Blomberg (verksamhetsspecialist och teknisk design)
Karin Engström (upphandling)

Berit Nord (verksamhetsspecialist)

Lathundar:

FAQ:

  1. Fungerar tjänsten även för bibliotek som inte ingår i Librissamarbetet? – Svar: Ja det fungerar även för “icke-Libris bibliotek”.