Kohatjänsteleverantörer i Sverige

Följande företag verkar i Sverige idag med att leverera Kohatjänster:

 • BibLibre (https://www.biblibre.com/en)
 • imCode (https://imcode.com) imCode stödjer drift och arbeten med Koha både i egen molndrift och på av beställaren anvisad server. Libriotech (nedan) är ett dotterbolag till imCode sedan sommaren 2021.
 • Kreablo (https://kreablo.se) gör alla slags tjänster relaterade till Koha. Vi migrerar, integrerar och utvecklar. Vi driftar och förvaltar, antingen i vår egna molntjänst eller i kundens miljö. Testa hur Koha fungerar på vår Koha-demo! Välkommen att kontakta oss!
 • LibrioTech (https://libriotech.no/) Libriotech har erbjudit Koha sedan 2009. Testa hur Koha fungerar på demonstrationsserver eller egen Koha-installation på testserver med admin-rättigheter.
 • PTFS Europe (https://ptfs-europe.com/) har jobbat med open source sedan 2007.

OBS! Svenska Kohanätverket rekommenderar inte någon speciell leverantör och alla företag kan anmäla sig att finnas med på sidan. Medlemmar i nätverket kan med fördel ta upp frågor kring leverantörer i nätverkets forum.

Information för leverantörer

Koha (koha-community.org) är ett fritt öppet källkodssystem ursprungligen utvecklat på Nya Zeeland och som numera är världens mest använda bibliotekssystem med uppskattningsvis 26 000 till 30 000 bibliotek. Den tekniska plattformen Koha bygger på är backend Linux-Apache-Maria DB-Perl-ElasticSearch och med frontend HTML-JQuery-BootStrap.

Sedan 2017 är Koha på kraftig uppgång i Sverige (Sverige har över 2200 biblioteksorganisationer). Många svenska bibliotek (skolbibliotek, folkbibliotek, forskningsbibliotek samt special- och fackbibliotek) överväger att migrera till Koha.

De Kohatjänster som efterfrågas på biblioteksmarknaden är bl.a.:

 • Drift av en Kohaserver för bibliotek som molntjänst
 • Drift av en Kohaserver för bibliotek hos kund
 • Migrering från legacy bibliotekssystem till Koha
 • Utveckling av funktionalitet i Koha
 • Anpassning av funktionalitet i Koha efter kundens behov
 • Utveckling och drift av kringtjänster till Koha

Koha kan enkelt installeras lokalt på ex. en Linux Debian installation, det finns även färdiginstallerade demoservrar att testa

Presumtiva Kohaleverantörer kan med fördel besöka den internationella årliga konferensen KohaCon.