Kohatjänsteleverantörer i Sverige

Följande företag verkar i Sverige idag med att leverera Kohatjänster:

OBS! Svenska Kohanätverket rekommenderar inte någon speciell leverantör och alla företag kan anmäla sig att finnas med på sidan. Medlemmar i nätverket kan med fördel ta upp frågor kring leverantörer i nätverkets forum.