Kurser om Koha

Nedan visas kurser om Koha som finns tillgängliga hos Svenska Kohanätverket. Samtliga kurser är gratis att studera men kräver registrering. OBS att kurserna inte underhålls kontinuerligt.

Syftet med kurserna är att ge den studerande en utökad insikt om Koha som fenomen och bygga upp förmåga att aktivt kunna ta del i dess vidareutveckling särskilt med tanke på kravställning gentemot Kohatjänsteleverantörer. Har ni frågor efter att gått en kurs vänd er gärna till nätverkets diskussionskanal.

Ifall du är studerande: Klicka här för en kursprofilsida med översikt om dina studieprestationer.

Free

003 – Hur bibliotekssystemet Koha är uppbyggt

See more...

Free

004 – Hur Koha förvaltas inom ett bibliotek

See more...

Free

006 – Hur Koha vidareutvecklas i Sverige

See more...

Free

008 – Hur man tar ut rapporter och statistik ur Koha

See more...