Svenska Kohanätverkets tionde användarmöte i Västerås 28–30 mars 2023

Årets träff arrangeras på Karlsgatan 2 i Västerås med Bibliotek i Västmanland och Region Västmanland som värdar.

Tid för träffen är 28 mars klockan 13.00-30 mars klockan 12.00. Tid för hackfest är 29 mars klockan 13.00-17.00 och 30 mars klockan 9.00-12.00.

Praktisk information

Incheckningen börjar klockan 11.00 den 28 mars och programmet börjar klockan 13.00. Lunch och middag sker på egen bekostnad.
Information om Karlsgatan 2: https://karlsgatan2.se/
Vid nätverkets möten efterlevs en uppförandekod: https://koha.se/moten/#uppforande Hashtag för mötet är #swekohails

Dag 1 antecknades av Ola Andersson
Dag 2 antecknades av Stina Hallin och Emma Ternrud
Totalt hade mötet 120 deltagare med besökare från Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, och Storbrittanien, 

Dagsprogram 28 mars 13.00-17.00

11.00-13.00 Registrering och möjlighet att lämna väska i Hörsalen

12.00-13.00 Lunch, Plaza Hotel, Kopparbergsvägen 10. Länk till lunchmeny (scrolla ner)

13.00-13.15 Välkomnande av Anette Gripenberth, bibliotekschef Köpings stadsbibliotek samt Lotta Wedérus, enhetschef Kulturutveckling Region Västmanland

Hjärtligt välkomna till Karlsgatan 2, en byggnad som uppfördes 1912 och mer kommer berättas om den i rundvandringen på eftermiddagen. En liknande tvillingbyggnad finns i Berlin. Här har hjärtat till el-industrin i Sverige funnits.

Bibliotekssamverkan i Västmanland påbörjades som projekt 2015. Man ville leva upp till intentionen i ny bibliotekslag som kom 2013 där samarbete blev viktigare och man tog fram en regional kulturplan som blev ett styrdokument. Ett brev kom in, underskrivet av alla bibliotekschefer som efterlyste ett gemensamt system, där enhetliga regler och gemensamt samarbete lyftes fram.

Utan ökad kunskap och digital kompetens skapas klyftor i samhället. Här har biblioteket ett viktigt uppdrag som är avgörande för att ta till sig nya krav från det omgivande samhället.

För att skapa samarbetet har det regionala stödet och engagemanget stöttats med projektledning, upphandling, IT, juridik, och avtalsfrågor.

Västmanlands största kulturinstitution skapades – ”Genom att samarbeta använder vi våra resurser mer ändamålsenligt samtidigt som vi kan ge bättre service och utbud för dig som använder biblioteket. Du har tillgång till hela länets biblioteksutbud och kan låna, återlämna och reservera på alla bibliotek i Västmanland. Vi är tillsammans runt 160 medarbetare på 25 bibliotek och 3 bokbussverksameter runt om i länet.”

Bibliotekssamverkan i Västmanland är uppbyggt av10 kommuner som också har representanter som utgör en styrgrupp. Samarbetet har en organisation med förvaltningsgrupp, webbgrupp, mediagrupp och stöd från Region Västmanland.

Vad är bra saker med bibliotekssamverkan? Många nya kollegor, utveckling och utmaningar, chans till mer fortbildning, mycket kunskap, ekonomi, tillgång till 1 miljon medier, låna och återlämna överallt.

Utmaningar med bibliotekssamverkan? Beslut (hur ska man samla flera olika viljor), kommunikationen (vad kommuniceras), vi-känslan (sträva mot samma mål även i motgångar), tiden (bereda tid för gemensamma projekt), marknadsföring (gemensamt uttryck grafiskt), ekonomi (väldigt olika förutsättningar i olika delar av samarbetet).

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Gripenberth-Wederus-Fran-ord-till-handling-Bibliotek-i-Vastmanland.pdf

13.15-14.00 Öppen källkod och offentlig sektor – Jan Ainali, The Foundation for Public Code

Jan Ainali är känd från Wikipediasammanhang och arbetar nu inom The Foundation for Public Code. Jan deltar på användardagarna digitalt på distans från Nederländerna.

För att börja så zoomar vi ut och blir lite filosofiska. Städer är sannolikt den längsta kontinuerliga processen som människan skapat. Programmeringskod är också en kontinuerlig mänsklig process men i ett accelererande tekniskt utvecklingssammanhang. Den här hastiga ökningen och digitala utvecklingen betyder kanske att mjukvara skulle kunna utgöra en slags infrastruktur för tjänster och system.

Städer omvandlar teknik till infrastruktur. Transformationen till infrastruktur görs genom iterativt genererande av policies. Policy definierar samhällets handlingsutrymmen.

Ainali och kollegor anser att ett samhälle med demokratisk styrning behöver säkerställa teknisk suveränitet. Ainali berättar att vissa städer som är i framkant redan idag bygger offentlig digital infrastruktur. Även initiativ inom Europeiska Unionens förvaltning jobbar med detta.

Samarbeten som Koha och Linux behöver ofta inte ändra mycket för att fungera enligt Ainalis Public code intiativ.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Jan-Ainali-Oppen-kallkod-och-offentlig-sektor.pdf

14.00-14.30 Samarbetet i Västmanland – Camilla Vesterlund, Västerås stadsbibliotek, Ellinor Frohne Östlund, Köpings stadsbibliotek och John Carlsson, Sjukhusbiblioteket Region Västmanland

Biblioteken i Västmanland består av 10 kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås och Västerås sjukhusbibliotek.

Sedan 2015 pågår ett samverkansprojekt mellan kommunernas folkbibliotek.

Regionala Kulturplanen för Västmanland 2019-2022 har beslutat att inrätta arbetsgrupper kring RFID, Biblioteksdatasystem, Webb och Mediegrupp, samt en styrgrupp.

Inför migreringen gjordes en del aktiviteter med jobbskuggning och studiebesök. Man satte upp s-tunnlar, gjorde testuttag och man arbetade med att harmonisera låntagarkategorier, exemplartyper, placeringar mm

Vilka integrationer skulle vara med? Migreringen gjordes och 8 bibliotek hade Book-It, 2 bibliotek hade Mikromarc, 1 bibliotek hade Libra. Man hade migreringsproblem, problem med migrering av tidskrifter. Många katalogposter hade samma titel – ibland 5-6 dubletter av samma katalogpost.

Zebra sökindexet kraschade vilket ställde till problem. Korta testperioder.

Sjukhusbibliotekets övergång gjordes senare än den stora migreringen. Man kommer från Mikromarc från 1995. 2019 köps bibliotekscentrum upp av Axiell och man började undersöka om inte Mikromarcs dagar var ”räknade”. Då gick Västmanland över till Koha och Sjukhusbiblioteket kan göra ett avrop av ramavtalet som Regionen hade med sin Kohaleverantör.

Man bedömde att det behövdes en separat instans, man har ett bibliotek men över 300 kliniker/mottagningar. Det bedömdes inte vara samarbetet till gagn att exponera medicinska titlar utplacerade på kliniker som inte kunde lånas ut. Man har inte heller lånekort. Det tar någon månad innan självutlåningsautomaten kommer igång – men tur i oturen var det pandemitider och därav ingen större konsekvens. En stor del av verksamheten är fjärrlån av vetenskapliga böcker och artiklar. Här ser man i efterhand att det hade varit klokt att installera fjärrlånemodulen redan från början. Eftersom man är det enda medicinska biblioteket är verksamheten i regionen stor och omfattande.

Vilka är då Kohas fördelar?

 • Inga licenser
 • Inga klienter
 • Kan flytta exemplar mellan poster utan gallring
 • Kan utveckla system själva eller i samarbete med Svenska Kohanätverket
 • Enkelt att ta ut statistik
 • Reservationförhållanden, se vilka böcker vi kan köpa in mer av
 • Gratis uppkoppling till Navet
 • Betydligt lägre kostnader

Vilka är nackdelarna?

 • Ingen klar ägare – kan bli segt att få saker fixade
 • GDPR
 • Problem med mejl vid automatiska omlån
 • Krångligare fakturering
 • Kan bara skicka automatiserade sms
 • Om man inte är duktig på SQL kan man sänka systemet
 • En del översättningar är inte perfekta
 • Det grafiska kan förbättras (nytt gränssnitt kom i november 2022)

Tips till andra

 • Dubbelkör parallellt gamla systemet ett tag
 • Ha stängt under migreringen
 • Ha inte med skolor
 • Ha inte för många placeringar
 • Var nog med kravspecifikationen
 • Ta tid till att kontrollera testmigreringen
 • Rensa innan migreringen
 • Bestäm vilka tilläggsmoduler av Koha ni vill ha.

Organisation

 • Det finns ett förvaltningsteam
 • Kohaansvariga
 • Styrgruppsrepresentant
 • Helhetslösning med drift och support

Kohautveckling

 • Vidareutveckling av fjärrlån
 • Utveckling av Adlibrisplugin

Pågående

 • Vissa reservationsutvecklingar
 • Utveckling av XSLT-mallar
 • Automatisk gallring mot Libris

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Forvaltningsledaren-Var-Koharesa-2023-03-28.pdf

14.30-14.45 Nätverksfrågor/val av styrgrupp
14.45-15.15 Fika
15.15-16.45 Valbara aktiviteter

 • Spår 1: Workshop: Utvecklingssamarbete: exempel Gallring i Libris
 • Spår 2: Workshop: Öppet spår

Under öppet spår fick alla deltagarna var för sig lyfta tre för nätverket viktiga frågor under 2023. Därefter diskuterades frågorna i grupp och en “action plan” med möjliga åtgärder togs fram som sedan kommer lyftas i nätverkets styrgrupp för nätverkets arbete framåt. Här nedan i en bild finns de frågor som lyftes upp.

 • Spår 3: Workshop: Testrutiner och dokumentation av utvecklingsinsatser

Vid denna workshop diskuterades vikten av att använda checklistor och testdokument i samband med utvecklingsinsatser och uppgradering av Koha och de medverkande delade med sig av konkreta exempel på sådana. Vidare diskuterades värdet av manuella kontra automatiska test, vilka funktioner som kan vara bra att testa samt när.

 • Spår 4: Folkbiblioteksmöte

Under folkbiblioteksmötet fanns ett stort fokus på webblösningar med koppling till Koha, och vikten av att tydliggöra hur olika behov faktiskt ser ut. För ett ge förutsättningar för fortsatta diskussioner skapades under mötet en ny slackkanal #webb. Vidare diskuterades kompetensförsörjningsfrågor, fördelningen mellan egen kompetens i förhållande till externa konsulter, och förbättringsidéer avseende bl a ankomstregistrering, reservationsordning och gallring i Libris.

Det finns möjlighet att byta spår efter halva tiden.

18.00 Kulturaktivitet Vandring i våra kvarter eller livet som ASEAt, en vandring i kvarteren runt museet och en berättelse om Ottar, Melker och Mimer. Samling vid receptionen, Karlsgatan 2.

19.00 After work, Limone, Stora gatan 4

Dagsprogram 29 mars 9.00-13.00

9.00-9.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor


Max Valentin
berättar om ett initiativ för att stötta ett bibliotek i Ukraina. Biblioteket finns i Trostianets, mellan Charkiv och Sumy, och på krigets första dag packade chefen för biblioteket ihop det och körde det till en säkrare plats. Biblioteket fungerar idag som en samlingsplats för medborgarna, och programmet inrymmer allt från pyssel för barn till tillverkning av drönarkomponenter som sen kan användas i kriget.

Esa-Pekka Keskitalo gör reklam för KohaCon 2023 som i år samkörs med Perl-konferens. Eventet äger rum i Helsingfors 14-16 augusti. Det kommer streamas, men Esa-Pekka betonar att stämningen och nätverkandet inte kommer med i en stream. Call for papers är på gång och alla uppmanas att skicka in sitt bidrag.

9.15-10.00 Nationell strategi för digital transformation – Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet

Henrik skriver på en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Den kommer publiceras i vår. Här pratar han om hur han ser på digitaliserandet, och menar att det bästa sättet inte är att kopiera det analoga förfarandet och den fysiska miljön. Den viktiga frågan att ställa är VARFÖR; HURet kommer alltid att förändras. Han kommer även in på länkad data och vikten av att prata ”samma språk”.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Henrik-Summanen-Nationell-strategi-digitalt-kulturarv-KOHA.pdf

10.00-10.30 Koha, BIBFRAME och länkad data – Andreas Mace, KB

En annan som också jobbar med länkad data är Andreas. Från sin post på KB redogör han för läget idag, och resonerar om hur vägen framåt bör vara. Ingen är riktigt redo fullt ut, men visionen lever kvar. Återigen betonas vikten av strukturerad data och att vi pratar samma språk för att göra bäst tjänster för våra användare.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Andreas-Mace-Koha-BIBFRAME-och-lankad-data.pdf

10.30-10.55 Fika

10.55-11.00 Videohälsning med Kohahackfesten i Marseille

Mötet hälsar via videolänk till den samtidigt pågående hackfesten i Marseille.

11.00-11.30 ERM-modul i Koha – Jonathan Field, PTFS Europe (hålls på engelska)

Jonathan Field, från PTFS Europe, berättade om Kohas nya funktion för e-resursadministration. I Kohas version 22.11 är detta inkluderat och kan börja användas av intresserade bibliotek.

Hanteringen inkluderar registrering av avtal och licenser samt möjlighet att lägga in sitt bestånd av e-material.

Funktionen aktiveras via en systeminställning och kräver att användaren får behörigheten ”Manage the electronic resource module” innan användning. Funktionen inkluderar även nya Authorized values för möjlighet att sätta fasta värden i funktionens olika menyer.

Det finns en importfunktion utifrån en lista med marc-poster och en inbyggd koppling till Ebscos Knowledge base. Integrationen innebär att uppdatering i Koha även uppdaterar datat i Ebscos KB.

Förväntningen är att funktionen ska utvecklas vidare under en andra fas där följande förbättringar står på prioriteringslistan:

 • Länkning till leverantörsposter i Inköpsmodulen
 • Fler behörighetsinställningar för olika delar av ERM
 • Användningsstatistik, Counter 5
 • Hantering via arbetsflöden (som i Coral)
 • Stöd för fler KB
 • Tidskriftslista mm

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Jonathan-Field-ERM-module-in-Koha-Swedish-User-Group.pdf

11.30-12.00 Nytt användargränssnitt till Koha – Gladys Cathelain, BIBLIBRE (hålls på engelska)

Gladys Cathelain från Biblibre visade hur Kohas gränssnitt sett ut i olika former sedan starten 1999. Den senaste uppdateringen skedde 2012 och sedan dess har Koha sett likadan ut fram till nu.

I Kohas version 22.11 kommer nämligen en efterlängtad uppfräschning av vyerna i Kohas personalgränssnitt.

Idén till förändringsarbetet uppkom under en hackfest i Marseille 2019, där ett ”Proof of concept” togs fram och inspirerade närvarande community-deltagare. Under Paul Poulains ledning sammanställde en arbetsgrupp vilka förutsättningar som skulle gälla för kommande gränssnittsförändringar. Kortfattat innebar detta att:

 • Strukturen och layouten inte skulle förändras för mycket
 • Grafiska element skulle bevaras
 • Tillgänglighet skulle vara i fokus

Förslag på det nya gränssnittet lades upp online och kunde kommenteras av användare. Korrigeringar gjordes utifrån testanvändarnas önskemål innan det driftsattes i Koha 22.11

Det nya gränssnittet kan testas hos Biblibre https://pro-v2211-koha.demo.biblibre.eu

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2023/04/2023-Vasteras-Gladys-Cathelain-Swedish-KUG_2023_Vasteras_BibLibre.pdf

12.00-13.00 Lunch, Plaza Hotel, Kopparbergsvägen 10. Länk till lunchmeny
13.00-13.30 Visning av Västerås stadsbibliotek, Biskopsgatan 2

13.30-17.00 Hackfest, en session om öppna källkodssystemet Omeka kommer hållas

15.00-16.00 Fika serveras från 15.00 och framåt

16.30-17.00 Summering av eftermiddagen
17.30 Kulturaktivitet En nödvändig historia, en visning om dass, hemlighus, avträden och

folkhälsa genom tiderna. Samling i receptionen, Karlsgatan 2. 18.30 After work, Vinoteket, Karlsgatan 4. Länk till meny

Dagsprogram 30 mars 09.00-13.00

9.00-9.15 Uppstart dag 3, praktiska frågor
9.15-12.00 Hackfest
10.30-11.00 Fika
12.00-13.00 Lunch, Limone, Stora gatan 4. Länk till lunchmeny