Projekt: Kompetensutveckling kring Koha

Under perioden 1 november 2017 – 30 juni 2019 drevs projektet Kompetensutveckling kring Koha med finansiering från Kungliga biblioteket.

Projektägare: Alingsås kommun för Svenska Kohanätverket.
Projektsamordnare: Örjan Hellström, Kultur i Väst, orjan.hellstrom@vgregion.se, 070 363 20 32

Inom projektet genomfördes en rad aktiviteter som syftade till kunskapsdelning, fortbildning och nätverksbyggande med målet att de strukturer som byggdes upp skulle kunna fortleva efter projektets slut.

En utförligare beskrivning finns att läsa i projektrapporten.