001 – Hur Koha fungerar och ser ut

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Kursen presenterar några vanliga vyer i Kohas användargränssnitt för personalen/bibliotekarier. I sista momenten får kursdeltagaren prova logga in på en Kohademoserver och testa Kohas personalgränssnitt och Kohas låntagargränssnitt på riktigt.