Lån från när och fjärran – fjärrlånehantering version 1.0

Strax före sommaren smyglanserades version 1.0 av den svenska fjärrlånemodulen, eller mer korrekt, Kohas backend för Libris fjärrlån. Även om fjärrlånehantering sedan tidigare funnits med i masterversionen av Koha, så har funktionerna inte varit fullt anpassade för svenska bibliotek. Ny funktionalitet har därför arbetats fram i form av ett samarbetsprojekt där olika bibliotekstyper varit representerade.

Utförligare information kring installation samt manualer och dokumentation finns på nätverkets wiki.