Skaraborgsbiblioteken väljer Koha som bibliotekssystem

Torsdag den 24 november blev det känt att Skaraborgsbiblioteken bestående av folkbibliotek i Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tidaholm samt Skövde väljer Koha som gemensamt bibliotekssystem i det samarbete som inletts.

I och med Skaraborgsbibliotekens beslut kommer den svenska Kohakartan att förstärkas med ytterligare åtta bibliotek.

Styrgruppen för Svenska Kohanätverket vill å nätverkets vägnar gratulera Skaraborgsbiblioteken till valet och hälsa dem välkomna i gemenskapen. Vi hoppas att Skaraborgsbiblioteken vill delta i nätverkets samarbete och kunskapsutbyte kring Kohas utveckling i Sverige.

Läs mer i artikel i Skövde nyheter.