Summering av Svenska Kohanätverkets sjunde användarmöte 26-28 mars 2019 i Skövde med Bibliotek Mellansjö

Mellan 26-28 mars 2019 träffades 150 deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland i Skövde för att diskutera Koha och öppen källkod. Under dagarna bjöd Svenska Kohanätverket in till sitt sjunde användarmöte och såväl föreläsningar med inbjudna föredragshållare från Finland som öppna diskussionsmöten, workshopar och en hackfest hölls. Samtidigt arrangerades en öppen eftermiddag om öppen källkod där deltagare utanför nätverket bjöds in. Key-note talare för den öppna eftermiddagen var professor Björn Lundell, expert på öppen källkod i offentlig sektor. Dagarna var lyckade och gav många nya impulser och intryck som nätverket och besökarna tar med sig vidare i sina respektive verksamheter.

Anteckningar, inklusive inspelade föreläsningar, finns att tillgå här: https://koha.se/moten/svenska-kohanatverkets-sjunde-anvandarmote-26-28-mars-2019-i-skovde-med-bibliotek-mellansjo/

Biblioteksbladet har publicerat en artikel om dagen här: http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/anvandarmote-for-koha