007 – Hur Koha kan anpassas

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

I Sverige används Koha i vitt skilda sammanhang, alltifrån special-, företags- och fackbibliotek via folkbibliotek, stora kommunsamarbeten och universitetsbibliotek av varierande storlekar. Behoven för hur Koha ska installeras, konfigureras, förvaltas och utvecklas skiljer sig därefter. I denna kurs kommer olika tekniker för att anpassa Koha efter verksamhetens behov att presenteras.