Summering av medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Högskolan i Kristianstads bibliotek

Mellan 4 och 5 oktober 2017 höll Svenska Kohanätverket sitt fjärde möte. Värd för mötet var Högskolebiblioteket i Kristianstad. Omkring 65 personer från Sverige men även besökare från Norge och Danmark deltog på mötet.

För första gången blev även Kohaleverantörer, inklusive BibLibre, Kreablo och Libriotech inbjudna att delta med montrar utanför mötet. Kohaleverantörerna fick egna bord och stånd att hålla till på och där träffa mötesdeltagarna.

Mötet öppnades av Högskolebiblioteket i Kristianstad som välkomnade alla deltagarna. Svenska Kohanätverkets styrgrupp presenterades.

Danmarks tekniska universitet, DTU, höll i introduktionsföreläsningen och berättade om sin resa från att efter 28 år med Aleph gå över till Koha. DTU byggde en egen OPAC front-end, “DTU Findit”, och en tjänst för katalogisering. Migreringsarbetet fortgår dock ännu och i 2019 planeras samtliga delsystem vara migrerade till den nya miljön. DTU har tecknat ett tvåårigt avtal med BibLibre, avtalet inkluderar fria uppgraderingar.

Efter DTU så presenterade Katrineholm stadsbibliotek sitt Kohaarbete. Biblioteket består av tre vanliga filialer och 16 skolfilialer. Katrineholm stadsbibliotek har tecknat avtal med Libriotech för migrering, support och drift av Koha.

Därefter delades mötet in i s.k. Open Spaces där diskussioner kring viktiga Kohafrågor hölls. De olika teman som diskuterades var:

 • Koha och fjärrlån
 • Koha och OPAC
 • Koha och avgifter
 • Svenska Kohanätverket – varför ska vi ha det? Hur kan det utvecklas?
 • Koha och översättning till svenska
 • Koha och tekniken samt utveckling
 • Koha och rapporter

Andreas Hedström Mace från Stockholms universitetsbibliotek höll en presentation om Kohas QA-process och introducerade mötesdeltagarna i den kohawiki som finns på koha.se.

Viktor Sarge från Region Halland höll en presentation om Kohas översättningsprocess.

Första dagen avslutades med en guidad tur av biblioteket. Därefter anslöt sig de flesta till en gemensam middag på en lokal restaurang.

Andra dagen började med att Stian F. Kristensen från Deichmanske bibliotek i Oslo berättar om det Kohaprojekt de utför. Oslo stad satsar stort med ett miljardprojekt att bygga ett nytt stadsbibliotek. Projektet är ambitiöst och ny teknik och nya tjänster kommer att skapas i denna miljö. Deichmanske ansåg att deras dåvarande bibliotekssystem inte skulle kunna leverera underlag till de tjänster de såg framför sig och beslutade att byta till Koha med länkad data och RDF. Allt som de har utvecklat är open source och kan hittas här:  https://github.com/digibib/ls.ext

Mötet fortsatte med hands-on workshops som delades in i fyra olika spår. De olika spåren var:

 1. Översättningsarbete i Koha
 2. Kohas QA process
 3. Mingla med deltagarna
 4. Träffa Kohaleverantörer

Efter workshopen och fika höll Amelia Andersdotter en föreläsning om det senaste kring den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen. Denna nya EU-förordning kommer att påverka alla organisationer inom EU. Amelia är före detta EU-parlamentsledamot där hon representerade Sverige och det svenska Piratpartiet. Nu verkar hon i en ideell organisation kring personuppgiftsskydd som heter Dataskydd.net (https://dataskydd.net/).

Mötet avslutades med en summering av de båda dagarna och ett arbete att skissa på en svensk “roadmap” för nätverket framöver.

Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017