Call for Presentations – Svenska Kohanätverket möte i Lund 15-17 oktober 2019

Vill du presentera ett arbete/en idé kring Koha på nästa användarmöte i Lund 15-17 oktober 2019? Det kan vara smarta lösningar och arbetssätt, allt från litet tricks till stort hack och det behöver inte vara tekniskt relaterat överhuvudtaget. Det kan vara i form av en kort presentation eller inom ramen för ett seminarium med gruppdiskussioner.

Svara genom att fylla i formuläret här: https://forms.gle/WYvQd3UnWmZT1onv7 . OBS!! Sista dag för anmälan är 18 augusti 2019. Ingen ersättning utgår till de som presenterar.

Hälsningar,
Styrgruppen för Svenska Kohanätverket och Lund UB