Lund universitetsbibliotek gick live med Koha 19 juni 2018

Lund universitetsbibliotek har gjort en lyckad lansering av Koha den 19 juni 2018. En mer uttömmande rapport kommer att avges efter sommaren.

Nedan följer en kortare redogörelse om samlade erfarenheter kring lanseringen av Koha i verksamheten under juni månad 2018:

I maj 2017 tog Lunds universitets bibliotek beslut att byta från Virtua (Innovative) till Koha. Beslutet hade föregåtts av en test tidigare under året, där våra olika biblioteks processer testades i Koha. Vårt mål var att lansera i juni 2018.

Vi lyckades hålla vårt mål och gick live 19 juni. Virtua stängdes den 7 juni. Under perioden vi stod utan bibliotekssystem valde några bibliotek att inte låna ut sina böcker, medan andra upprätthöll någorlunda samma service som normalt.

Lanseringen gick bra. Vi gjorde några datamissar, tex kastade vi om lite information på beställningar som vi migrerade så de inte uppförde sig som förväntat. Det gick dock att avhjälpa någorlunda, så beställningarna kunde effektueras (om än inte till perfektion). Vi behövde göra några mindre korrigeringar på våra låntagarposter; de som hade flera lånekort i sin post, fick i några fall fel kortnummer migrerat. Även några dubblettposter av låntagare fick vi, något som inte påverkat i det gamla systemet, men som blev lite störande i det nya. Utöver detta var det några låntagare som inte fick sina mejl, och en hel del felmigrerade hyllplaceringar (pga egenheter i gamla systemet), men inga större katastrofer.

Beställningsfunktionaliteten i Koha räckte inte till för våra behov. Vi har utvecklat en rutin, så vi kan hantera beställningar i vår miljö (magasin, kö, transport mellan olika bibliotek), inklusive utskrifter av beställningar. Vidare har vi jobbat med shibbolethinloggning, Elastic search, EDI-funktion, låntagarregistrering inklusive koppling till Navet, integration med fjärrlånesystem, LU-kortets databas och system för att hantera beställningar, med mera.

Koha, som hos oss heter LUBcat, var långt ifrån färdigt vid lansering. Men vi gick live med ett fullt fungerande system, och övergången gick förhållandevis bra. Vi har sommarlånetid på flera av våra lån, och inga avgifter läggs på under sommaren. Något vi lider av är att det tar lång tid att läsa streckkoder. Bokomater och utskrifter har varit lite bökiga. Supportärenden och felanmälningar har strömmat in, och vi betar av efterhand. Efter ca två veckor i produktion la vi på våra första buggrättningar, och planen är att uppdatera LUBcat varannan vecka.