Lunds universitetsbibliotek kommer byta bibliotekssystem till Koha!

Den 21 juni 2017 tog Lunds universitetsbibliotek beslutet att välja Koha som sitt framtida bibliotekssystem. Planen är att byta systemet under sommaren 2018. Svenska Kohanätverket gratulerar Lund UB till beslutet.