Koha + Västmanland = Sant

Spännande Kohanyheter från Region Västmanland – nyligen beslutade regionen att införa Koha som bibliotekssystem i samtliga 10 kommuner. Så här skriver Karin Engström, kulturutvecklare, regional biblioteksverksamhet i Västmanland:

När alla bibliotek i ett län ska samarbeta blir biblioteksdatasystemet själva motorn i det hela. Det behöver vara stabilt, modernt och samtidigt utmana användarna. Region Västmanland stöttar regional utveckling i olika former och att upphandla ett system åt folkbiblioteken innebar att valet mellan att upphandla ett traditionellt klientsystem och ett webbaserat system var enkelt. Vi anser att framtidens system är webbaserade!

Under nästa år kommer därför Västmanlands tio kommuner att gå in i ett gemensamt Koha. Detta medför att alla också ska gå över till Libris, en gemensam webbplats behöver byggas, transportsystem utökas, grafisk profil skapas mm. Ja, varför vänta när man kan göra så mycket spännande på en gång 😉

Svenska Kohanätverket gratulerar Västmanland till beslutet och välkomnar dem till gemenskapen.

Göteborgs universitetsbibliotek igång med Koha!

Den 5 april 2018 rapporterar Göteborg universitetsbibliotek att man använder Koha som bibliotekssystem.

Utvecklingsarbetet har involverat Elasticsearch, librisimport, edifact-beställningar, formulär för lånekortsregistrering, specialutformade framplockningslappar, gränssnittsanpassningar samt integration med omgivande system som discovery, fjärrlånesystem, utskriftssystem, grupprumsbokning, offentliga datorer mm. Discoverysystemet Primo är integrerat via en egenutvecklad beställningsapplikation där låntagarna gör sina beställningar via länkar i Primos träfflistor. Dessutom hämtas exemplarlistor med aktuell tillgänglighetsinformation ut via ett Koha-cgi.

Arbetet med att införa Koha inleddes av en omfattande processkartläggning utförd av representanter från verksamheten. Bibliotekets personal har kontinuerligt bidragit med underlag samt testning av genomförd utveckling och nykonfiguration. Detta är en grundläggande anledning till att ett användbart system har kunnat levereras.

Innan biblioteket gick live genomfördes en koha-utbildning där alla anställda deltog på introduktion samt erbjöds fördjupningsutbildningar inom respektive process. Biblioteket tog även fram eget utbildningsmaterial.

Göteborgs universitetsbibliotek är ett akademiskt bibliotek med 8 enheter, 198 anställda, 47 000 aktiva låntagare samt 1,6 miljoner bibliografiska poster i Koha.
Biblioteket använder Koha för cirkulation, katalogisering, periodikahantering och förvärv.

En offentlig projektrapport över arbetet är på gång.

För mer information v.v. kontakta Kohagruppen på GUB
koha@ub.gu.se