Göteborgs universitetsbibliotek igång med Koha!

Den 5 april 2018 rapporterar Göteborg universitetsbibliotek att man använder Koha som bibliotekssystem.

Utvecklingsarbetet har involverat Elasticsearch, librisimport, edifact-beställningar, formulär för lånekortsregistrering, specialutformade framplockningslappar, gränssnittsanpassningar samt integration med omgivande system som discovery, fjärrlånesystem, utskriftssystem, grupprumsbokning, offentliga datorer mm. Discoverysystemet Primo är integrerat via en egenutvecklad beställningsapplikation där låntagarna gör sina beställningar via länkar i Primos träfflistor. Dessutom hämtas exemplarlistor med aktuell tillgänglighetsinformation ut via ett Koha-cgi.

Arbetet med att införa Koha inleddes av en omfattande processkartläggning utförd av representanter från verksamheten. Bibliotekets personal har kontinuerligt bidragit med underlag samt testning av genomförd utveckling och nykonfiguration. Detta är en grundläggande anledning till att ett användbart system har kunnat levereras.

Innan biblioteket gick live genomfördes en koha-utbildning där alla anställda deltog på introduktion samt erbjöds fördjupningsutbildningar inom respektive process. Biblioteket tog även fram eget utbildningsmaterial.

Göteborgs universitetsbibliotek är ett akademiskt bibliotek med 8 enheter, 198 anställda, 47 000 aktiva låntagare samt 1,6 miljoner bibliografiska poster i Koha.
Biblioteket använder Koha för cirkulation, katalogisering, periodikahantering och förvärv.

En offentlig projektrapport över arbetet är på gång.

För mer information v.v. kontakta Kohagruppen på GUB
koha@ub.gu.se