Mittuniversitetet väljer Koha

Mittuniversitetet har beslutat att byta bibliotekssystem till Koha. Planen är att gå live med Koha under juli månad 2019. Svenska Kohanätverket gratulerar till beslutet.